114 éves a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség

A Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség tagja

A MEFS munkájának bemutatása

A 2012-2015 közötti időszak jelentős eredményeket hozott a magyar felsőoktatási sport fejlesztésében.

(részlet az Elnökségi Beszámoló 2012-2016 c. kiadványból)

A MEFS vezetésének javaslatára a Közgyűlés a Hajós Alfréd Tervben meghatározta a szervezet stratégiai céljait, amelyek kijelölték a fejlesztések irányait, illetve meghatározták a prioritásokat.

A MEFS jövőképe egy olyan egészségesebb társadalom, amely a tehetséges egyetemi sportolók sikereinek és a jövő értelmisége egészséges életmódjának példáin alapul. A MEFS az egyetemi-főiskolai hallgatók (jellemzően 18-28 éves kor közötti fiatalok) egészségéhez a rendszeres mozgás megszerettetésének és megszervezésének támogatásával járul hozzá.

A Hajós Alfréd Terv az alábbi stratégiai célokat tűzte ki 2020-ig:

I. 2020-ig a hallgatók 2/3-ad része rendszeresen mozog. A rendszeres mozgás legalább heti 3 alkalommal 50 perc
(a WHO szerinti rekreációs minimum).

II. Minden 18 év feletti válogatott sportoló tanulhat a felsőoktatásban. A kettős életpálya modell keretében saját sportága és saját egyeteme egyaránt minden segítséget megad ehhez.

III. A nemzetközi egyetemi versenysport eredményessége megközelíti az olimpiai sikerességet. Az Olimpiai éremtáblázaton a legjobb 10-be tartozunk, ezzel összhangban az Universiade és egyetemi világbajnoki érmes helyezéseinket megduplázzuk.

IV. Az egyetemi sport ismertsége és elismertsége hazánkban is eléri az európai szintet. Az emberek többsége tud róla és példákat is tud említeni. A döntéshozók nem csak ismerik, de a fontosságát és sportértékét is elismerik (a szabadidő- és versenysportban egyaránt).

A MEFS vezetése eltökélt ezen célok megvalósítása iránt. Ennek érdekében egyrészt folytatta a jó gyakorlatokat, másrészt minden területen számos új programot vagy eszközt vezetett be, illetve több éves fejlesztési programokat indított el.

I. A hallgatók fizikai aktivitásának növelése

A hallgatók fizikai aktivitásának növelése érdekében a TÁMOP és annak tükör KMR programja keretében 441 955 335 Ft a TÁMOP, 18 799 620 Ft a KMR, 159 491 350 Ft a KMR2, és 13 350 000 Ft a KMR3 konstrukcióban sikerült biztosítani a Sportirodahálózat és a szabadidősport fejlesztésére. Ennek eredményeként létrejött 24 Sportiroda, amelyek együttműködésben a hallgatói szervezetekkel, illetve a testnevelési és sportközpontokkal és a helyi egyesületekkel jelentős energiákat és forrást tudtak az intézményi sportesemények szervezésére és fejlesztésére fordítani.

Ehhez kapcsolódott a HÖOK-kal együttműködésben megvalósított SportPont Program, melyben 15.707 fő aktív 1.633 fő további felhasználói regisztráció történt, akik email címére rendszeresen küldünk híreket a SportPont Programról és egyéb egyetemi sporteseményről. Összesen 809 intézményi regisztrált eseményen 25.581 résztvevő volt és 29.158 a kiosztott SportPontok száma.

Az egyetemi sport „interdiszciplináris” pozíciója:

  • Akadémiai szféra: a sportolás része a kiművelt emberfők képzésének, az egyetem mindenkinek biztosítja a sportolást, mentorprogram segíti a kiemelkedő tehetségeket, akik hozzájárulnak az intézmény hírnevének öregbítéséhez.
  • Az egészség ügye: az egyetem képzéseiben és működésével egyaránt az egészséges életmód megvalósítását támogatja, egészségfejlesztő egyetemként („Health Promoting University”) ennek központi eleme a rendszeres testmozgás.
  • Sportvilág: az egyetemi sport a szabadidősportban példa értékű rendszert működtet, a sportirányítás az élsport kötelező elemének tekinti az egyetemi versenysportot.

A sportesemények nagyon széles palettán mozogtak, a heti rendszeres edzéseken túl több ezer főt megmozgató sportnapok mellett a BeActive Sporthónap keretében is szépen teljesített a felsőoktatás 13.000 hallgató részvételével.

A SportPontokat is figyelembe vevő szabadidősport pályázatok 2013-ban és 2014-ben 14 310 927 Ft és 14 484 815 Ft további támogatást nyújtottak az intézményeknek. Tovább segítették a hallgatói aktivitás növelését az egyesületi pályázatok is, ezek természetesen már átvezetnek a hallgatói versenysport területére is.

Marketing és kommunikációs területen is számos újítás és egyre erősödő sajtó jelenlét jellemzi az elmúlt 4 évet. Az online és közösségi média kommunikáció elkerülhetetlen volt a 2012 utáni időszakban. Így a weboldalak (www.egyetemisport.hu és a www.sportpont.hu) valamint a facebook oldalak (egyetemisport és sportpont) jelentős olvasottságot értek el, az információk naprakészek, amelyekkel a hallgatók érdeklődését fel lehetett kelteni és aktivizálását el lehetett kezdeni. Ezen a területen azonban további komplex marketing és PR programot indított el az Elnökség. 2015 végén fogadta el azt a marketingstratégiát, amely a kommunikációról a közvetlen aktivitást elősegítő és a szervezet és egyetemi sport elismertségét növelő közvetlen marketing és PR tevékenységre helyezi át a hangsúlyt.

Ennek eredményeként megkezdte az Elnökség a SportPont Program megújítását, és egy SportPont e-Kuponrendszer és a Mozdulj Rá! marketing kampány kialakítását és elindítását. A Kuponrendszer elindulása 2016. második felében várható, amelynek online felülete készen áll, a kedvezményt adó cégekkel való feltöltése folyamatban van. Ez a rendszer lehetővé teszi a megszerzett SportPontok közvetlen átváltását áru vagy szolgáltatás vásárlására. 1 db SportPont 1000 Ft kedvezményt jelent majd, amely megfelelő motiváció lehet a sportoláshoz is.

A Mozdulj Rá! kampány arcai 2016 végéig Heidum Bernadett (Metropolitan Egyetem), rövidpályás gyorskorcsolyázó, Európa bajnok, Universiade ezüst és bronzérmes; Joó Abigél (Szent István Egyetem), judós, kétszeres Európa-bajnok, hétszeres magyar bajnok, Universiade-bajnok, Olimpiai 5. és 7. helyezett; Cseh László (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem), úszó, többszörös Olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ és Európa-bajnok, háromszoros Universiade-bajnok, 100-szoros magyar bajnok voltak.

A MozduljRá! program a közösségi médiára alapozva célozza meg a hallgatókat a fizikai aktivitásuk jelentős növelésére és a sportolás „cool” jellegének bizonyítására. A SportPont rendszer és a honlapstruktúra is fejlesztésre kerül, amely tovább segíti a hallgatók figyelmének felkeltését és „kényelmes” szolgáltatásokkal való elérését. A hallgatói aktivitást ösztönző programok tekintetésben a MEFS és a HÖOK együttműködési megállapodást kötött, mely alapján további szoros együttműködés és az eredmények további javulása várható.

Reprezentatív hallgatói felmérés alapján megállapítható, hogy a hallgatók számára a legfontosabb szempont az egészség és az egészséges életmód kialakítása, fenntartása, erre lehet leginkább alapozni a sportfejlesztés területén is. Ezért itt is jelentős előrelépést tett a MEFS. Részt vett a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet vonatkozó TÁMOP programjában, a felsőoktatási alprogramban. Elvállalta az Európai Egészségfejlesztő Egyetem hálózat létrehozásában az egyik kezdeményező szerepet. Kommunikációjában felvállalta az egészségfejlesztés népszerűsítését a hallgatók körében. Együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézettel, az egészségfejlesztés felsőoktatási programjaiban való részvételre és ennek terjesztésére.

II. A kettős életpályamodell és az élsportolók támogatása a felsőoktatásban

A MEFS a "Kiváló elme kiváló testben" mottó értelmében a sportolók felsőoktatásba integrálását tűzte ki céljául, és komplex programként támogatja a tehetséges élsportolókat a piacképes diploma megszerzésében. Ezen intézményekben különböző intézményi szabályozásokkal és támogatásokkal segítik a sportolók felsőoktatási képzésben való részvételét és a tanulmányok sikeres teljesítését. Ilyen támogatási formák az egyéni tanrend- és vizsgarend szerinti képzés, költségtérítéses képzésről államilag finanszírozott képzésre történő áthelyezés, a költségtérítés csökkentése, intézmény- és szakváltás engedélyezése, előnyös kollégiumi elhelyezés, korrepetitor, segítő tutor biztosítása. A felsőoktatási intézmények többségében működik már a mentor program.

A program fontos pillére az országot behálózó 24 irodából álló sportiroda-hálózat. Az irodáknak kiemelt és jól meghatározott szerepük van a Mentorprogramokban. A Mentor programokban részt vevő hallgatók létszáma intézményenként változó: 2 – 20 fő között váltakozik. Léteznek teljes intézményre kiterjedő, és kari szintű mentorprogramok is.

A felvételi rendszer keretében a sporteredményeknek a korábbinál nagyobb értékük van. A MEFS kezdeményezte a sport eredményekért kapható többletpontok rendszerének kiszélesítését. Többek között azt, hogy az olimpiai ponszerző (1-6.) helyezés maximális pontszámot eredményezzen, az olimpiai kvalifikáció pedig 50 plusz pontot érjen. Az erőfeszítések eredményeként az Országgyűlés elfogadta a MEFS azon javaslatát is, hogy az elismert olimpiai sportágak esetében az Universiadékon, valamint a FISU szervezte egyetemi világbajnokságon (EVB) elért legalább harmadik hely is további pontokkal gazdagítsa a jelentkezőket. Így az ilyen helyezéssel rendelkező sportolók 15 többletpontra számíthatnak.

A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj komoly vonzerőt gyakorol a hazai felsőoktatásban való részvételre az olimpiai, világ- és Európa-bajnoki érmesek számára. A legjobbak akár havi több százezer forintos ösztöndíjat is kaphatnak a tanulásért. A rendszer finomhangolására még szükség van, de az ismert világnagyságokon kívül számos Universiade bajnok, illetve helyezett, egyetemi világbajnokságon érmes, illetve EVB-helyezett hallgató kapott támogatást, amelyre büszkék vagyunk: csak az elmúlt évben 20 ilyen sportoló kapott támogatást!

A Jó tanuló jó sportoló ösztöndíj talán még fontosabb a MEFS számára, hiszen a pályázat célja teljesen egybevág az egyetemi sport céljaival: a tanulóifjúság ösztönzése a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére, a fair-play szellemének ápolása, az eredményes tanulás és magasabb szintű sportolás vonzóvá tétele. Továbbá a diákok, hallgatók aktív testmozgásra ösztönzése, a sportos és az egészséges életmód népszerűsítése, az utánpótlás-nevelés célkitűzéseinek, valamint a tehetséggondozás segítése, illetve a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése.

III. A nemzetközi sportszereplések és eredmények

A nemzetközi eseményeken való részvétel jelölési és támogatási rendszerét átalakította a MEFS vezetése annak érdekében,
hogy a rendelkezésre álló forrásokat koncentráltan és hatékonyan tudjuk felhasználni, a legnagyobb eredményesség érdekében. Az Universiade és az EVB-k sikerességének javítása a MEFS, a MOB és a szakszövetségek közös munkája kell legyen. Legfontosabb ezen a téren az, hogy az Universiadén való szereplés elismert legyen minden szinten.

Ennek elérése érdekében az Elnökség benyújtott egy javaslatot a MOB pontozási rendszerében való megjelenésre.

A nehézségek ellenére elmondhatjuk, hogy a 2013-as Nyári Universiade volt az elmúlt 40 év legeredményesebb Universiadéja 15 éremmel. A 2013-as téli Universiade pedig minden idők legeredményesebb téli Universiadéja volt 3 éremmel és több helyezéssel. 2015-ben sikerült elérni, hogy a legtöbb felsőoktatási intézmény vegyen részt az Universiade. Ezzel együtt is kiváló eredményt értünk el. A vízilabda válogatottunk megőrizte bajnoki címét, amelyért külön köszönet illeti az egyetemista sportolókat és az egyetemi csapat szövetségi kapitányát.

Az eseménynek kiváló sajtóvisszhangja és a sajtóközlemények, interjúk penetrációja is jelentős volt. Az egyetemi világbajnokságokon kiemelkedő eredményességről tudunk beszámolni. 22 világbajnokságon vettek részt hallgatóink, ahol összességében 50 érmet szereztek.

Kiváló sporteseményeket szervezett (11. Birkózó Egyetemi Világbajnokság, Pécs, VI. Európai Egyetemek Karate Bajnoksága,
Budapest, és az Európai Egyetemek 7-es Rögbi Bajnoksága, Gödöllő) a MEFS és a partner felsőoktatási intézmények, valamint a szakszövetségek, együttműködésben az adott várossal. A FISU illetve az Európai Egyetemi Sportszövetség (EUSA) egyaránt elégedettségének adott hangot minden eseménnyel kapcsolatban. A megbízhatóan magas színvonalú rendezésnek, a kiváló szakmai felkészültségnek és a széles összefogásnak az eredménye a 2019-es Universiadéra benyújtott pályázatunk megítélése és elismertsége, valamint a következő időszakra benyújtott és támogatást kapott 2018-ban megrendezésre kerülő kajak-kenu és öttusa EVB megszervezésének lehetősége is.

Kiemelkedő és a világon egyedülálló elismerés a MEFS Jean Petitjean-díjjal való kitüntetése is, melyet szervezetek közül elsőként kapott meg a MEFS, Tarics Sándor egyetemi világ- és Olimpiai bajnok kiválóságunk életművének megemlítésével.

IV. Az egyetemi sport ismertsége és elismertsége Magyarországon

A MEFS vezetése kiemelt feladatának tekinti az egyetemi – főiskolai sport megfelelő pozícionálást. Ennek érdekében egyrészt erősítette a kommunikációs térben való megjelenések gyakoriságát és tartalmát is. Ennek egyik pillére a Magyar Egyetemi – Főiskolai Országos Bajnokságok (MEFOB) rendszerének, finanszírozásának, ismertségének és elismertségének erősítése. Az évente megszervezett mintegy 40 országos bajnokság rendezésének és finanszírozásának feltételeit, a kommunikációs előírásokat pontosította az Elnökség, ennek eredményeként növekedett mind a résztvevők száma, mind a hírek és az elérések száma is a MEFOB-ok tekintetében. A résztvevő világklasszisok száma a rendezvényeket jelenlétükkel megtisztelő sportnagyságok, helyi és országos vezetők aránya egyes sportágakban tovább nőtt, javítva az adott terület vonzerejét, az egyetemi sport szakmai hitelességét és a médiaelérést.

A MEFS új vezetésének „megőrizve fejlesztő” filozófiája a hagyományosan sikeres rendezvények értékeit megtartotta, de számos új elemet és olyan új kezdeményezést is felkarolt, ahol az egyetemi sport megmutathatta jelentőségét és eredményeit. Ezek közül kiemelendő az évente megrendezésre kerülő Év egyetemi sportolója díjak átadó ünnepsége, amelyen a nemzetközi egyetemi sport érmesein kívül a kettős életpálya modellt gyakorlatban megvalósító olimpiaiés világbajnok hallgatók is elismerésben részesülnek. Ezeken az alkalmakon a felsőoktatásban tanuló sportolókra egyaránt büszkék lehetnek a sportszövetségek elnökei és a felsőoktatási intézmények rektorai, kancellárjai.

A média kitüntető figyelme mellett vált népszerűvé az Universiade csapatok kiutazás előtti fogadalomtétele, az esélylatolgatás, hogy kik lesznek közülük a jövő nagy bajnokai. Egyszeri esemény ugyan, de nemzetközi tradíciót indíthat el az 1965-ös Budapesti Nyári Universiade 50. és az 1935-ös Budapesti Egyetemi Világjátékok 80. évfordulóján szervezett Emléknap. A 2015-ös év összehozta az azóta olimpiát is nyert bajnokokat, megmutatta, hogy a legjobbaknak sikerült összeegyeztetni a sportot és a tanulást, s az utóbbira is támaszkodva többségük vezető értelmiségivé, a társadalom megbecsült tagjává vált. A Puskás Stadion falán állított Emléktábla pedig a világon az első, amely Universiadénak és Universiade bajnokoknak állít emléket.

Az elmúlt fél évszázad sportolóinak összegyűjtése alkalmat adott egy, az egyetemi sportot felkaroló védnöki testület, az Universiade Bajnokok Klubja megalapítására. A mostanáig 190 tagot számláló közösség megjelent tagjai a Klub elnökéül Nagy Tímea hatszoros Universiade győztes, kétszeres olimpiai bajnokot választották meg. A kezdeményezés célja teret adni annak, hogy az Universiadén kiváló eredményt elért sportolók együttesen tudják képviselni az egyetemi- főiskolai sportot a közéletben, és annak értékeit és céljait hangsúlyozva támogassák a mai ifjúságot abban, hogy a tanulás és a sport együtt is lehetséges, sőt kívánatos!

Az új elnökség hivatalba lépése óta szorosan együtt dolgozik a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) vezetésével, tagozataival és munkatársaival, és a korábbinál is jobban támaszkodik a sportági szakszövetségek vezetőire, valamint a kapcsolatot tartó sportági referensi hálózatra. Az élsportolók kettős életpálya modelljének támogatása, a nemzetközi sportéletben való részvétel és az egyetemi országos bajnokságok fejlesztése az elsődleges közös ügyek. A MEFOB-ok példaértékű megújítása valósult meg a kosárlabda területén, de a TAO-s és kiemelt támogatású sportágak komoly finanszírozási segítséget is nyújtanak az egyetemi sportnak. Az új létesítményeknél a nemzetközi tapasztalatok alapján a felsőoktatás sportjával jelentősen javítható a kihasználtság, és az érdekek azonosságát mutatja, hogy egyfelől a sportirányítás támogatja az Universiade rendezés elvállalását, másfelől a sportos hallgatók 86%-a szívesen részt venne egy hazai Olimpia szervezésben, az önkéntes feladatok ellátásában.

A MEFS vezetése 2012-ben korszakos döntéssel állt ki az intézményi sport fejlesztése mellett. Elsőként kiváló együttműködést alakított ki a két legfontosabb felsőoktatási képviseleti szervezettel, a Magyar Rektori Konferenciával (MRK) és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával (HÖOK). Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és a MOB támogatásával forrásokat szerzett az egyetemek és főiskolák sportjának konszolidálásához, partnerként pedig megnyerte a Testnevelési Egyetem és a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI) szakmai együttműködését. Az erősen forráshiányos központi régióban a Budapestet irányító Főpolgármesteri Hivatal legfelsőbb vezetőivel és munkatársaival készítik elő a fővárosi egyetemi sportélet fejlesztését és a lehetőségek korábbinál hatékonyabb közös kihasználását és működtetését.

Banner
Banner
Banner
Támogatóink