114 éves a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség

A Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség tagja

Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS)

„Nincs minőségi felsőoktatás minőségi felsőoktatási sport nélkül”

A Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetségről

1907. március 25-én, a BEAC, MAFC és a Kolozsvári Egyetemi Atlétikai Club (KEAC) kezdeményezésére, 10 egyetemi és főiskolai egyesület csatlakozásával Európában elsőként, a világon másodikként alakult meg a Magyar Főiskolai Sportszövetség (MFSSz).

1930. január 22-én újjáalakult a szervezet Magyar Főiskolai Sportegyesületek Egyesülése (MFSE) néven, és hamarosan elnyerte az 1935. évi VI. Nyári Nemzetközi Egyetemi Játékok (International University Games) rendezési jogát, melynek házigazdája a BEAC volt.

1949-ben és 1954-ben Magyarország rendezhette a Hallgatói Világjátékokat (World Student Games), majd 1965-ben, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) 1959-es egységesülését követően, a IV. Nyári Universiadét.

A rendszerváltást követően a szövetség egyesületi formában, Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (MEFS) névvel 1991 szeptembere óta működik.

A MEFS legutóbbi tisztújító közgyűlését 2016. március 11-én tartotta, ahol 11 fős elnökség került megválasztásra és a közgyűlés elfogadta a MEFS átdolgozott alapszabályát. A szövetségnek jelenleg 36 felsőoktatási intézmény és 26 egyetemi, főiskolai sportszervezet (egyesület) a tagja. 2012. január 1-je óta a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) diák- és főiskolai-egyetemi sportért felelős szakmai tagozat tagjaként folytatja működését.

 

A MEFS céljai

 • A felsőoktatás színvonalas versenysportjának fellendítése és a szabadidősportba bevont hallgatók számának jelentős növelése.
 • A felsőoktatási intézményekben működő sportegyesületek megerősítése és kiemelt szakmai támogatása.
 • A felsőoktatási intézmények sportingatlan-kataszterének elkészítése, felújítási források elérése, budapesti egyetemi sportközpont felállítása.
 • Kettős életpálya modell kidolgozása, ennek keretében sportösztöndíj programok bevezetése.
 • Hatékony, átfogó kommunikáció a MEFS és az egyetemi sport programjainak, valamint a sportolás jótékony hatásainak bemutatására és népszerűsítésére.

A MEFS feladatai

 • Tagjai és szervezetei által a felsőoktatási intézmények - intézményi kereteket meghaladó - sportjának szervezése és lebonyolítása.
 • A felsőoktatási intézmények versenyrendszerének, fejlesztési célkitűzéseinek meghatározása, a szükséges változtatásokkal kapcsolatos döntések meghozatala.
 • A különböző szintű versenyrendszerek működési feltételeinek megteremtése, a versenyek lebonyolításának támogatása.
 • A szükséges verseny, játék, fegyelmi, dopping és egyéb szabályzatok meghatározása.
 • Meghatározza a nemzetközi versenyeken való részvétel jogosultságát, képviseli Magyarországot a nemzetközi egyetemi-főiskolai sportszervezetekben, azok rendezvényein.
 • Szervezi és koordinálja - az országos szakszövetségekkel külön megállapodásokban rögzített elvek alapján – a felsőoktatási intézmények versenysportját, külön kezelve és kiírva - a szövetségi versenyrendszerben kialakult és elfogadott szabályokon túl – a Magyar Egyetemi - Főiskolai Bajnokságokat.
 • A tagszervezetek javaslatai alapján – a szakszövetségekkel egyeztetve – összeállítja a Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságok (MEFOB) összesített versenynaptárát.
 • Szervezi, koordinálja és támogatja a hallgatók és dolgozók szabadidős sporttevékenységét, ennek keretei között – a MOB szervezeti rendszerében – együttműködik a MOB további érintett szakmai tagozataival.
 • Kapcsolatot tart határon túli magyar szervezetekkel, együttműködik közös sportszakmai és kapcsolódó tanulmányi, tudományos programok kidolgozásában és megvalósításában.

A MEFS szervezete

A MEFS szervezete élén négyévente megválasztott Elnökség áll.

A MEFS elnöke: Prof. Dr. Kiss Ádám.

A MEFS alelnökei: Skultéty Tamás, Dr. habil Bács Zoltán, Dr. Sterbenz Tamás

A MEFS teljes Elnökségének tagjait és életrajzait ide kattintva találja meg.

A MEFS tevékenységét a Felügyelő Bizottság ellenőrzi.

A MEFS Felügyelő Bizottságának elnöke: Dr. Princzinger Péter

A MEFS Felügyelő Bizottságának tagjait és életrajzaikat ide kattintva találja meg.

A MEFS Titkársága

A MEFS főtitkára: Dr. Székely Mózes

A MEFS Titkárságának szervezetét és munkatársait ide kattintva találja meg.

Banner
Banner
Banner
Támogatóink