114 éves a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség

A Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség tagja

Intézményi - Egyesületi pályázat 2019

Intézményi - Egyesületi sporttámogatás 2019.

TÁMOGATÁSI FELHÍVÁS

A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (MEFS) támogatási felhívást tesz közzé intézményi tagjai, és rajtuk keresztül sportegyesületei és sportszervezetei számára

 • A/ komponens: a 2019. évi sportszakmai programjukhoz és alaptevékenységeikhez, illetve
 • B/ komponens: sporttudományi és testkulturális képzések 2019. évi sportszakmai gyakorlataihoz

kapcsolódó kiadásaik teljesítménymutatókon alapuló támogatására.

 

A támogatás célja:

A MEFS tagintézmények, illetve rajtuk keresztül sportszervezeti egységeik, továbbá a MEFS tagsággal rendelkező sportegyesületeik 2019. évi

 • sportszakmai programjának és működésének, továbbá
 • sporttudományi és testkulturális képzéseik sportszakmai gyakorlatainak

segítése.

 

Előzmények:

Az intézményi teljesítménymutatókon alapuló rendszer kialakítása 2012-től kezdődően több lépésben valósult meg, így hagyva időt és teret az egyesületek, valamint a befogadó egyetemek és főiskolák alkalmazkodására (A/ komponens). 2016-tól a támogatási felhívás kiegészült a sportszakos képzést folytató intézményekhez kapcsolódó támogatási célokkal (B/ komponens). A MEFS 2019-ben stratégiai célkitűzéseihez, valamint az állami támogatási rendszer változásaihoz igazodva az intézményi-egyesületi támogatást továbbra is a sportszakmai munkához, annak eredményességéhez kötve tervezi szétosztani.

 

Pályázó: MEFS tagsággal rendelkező intézmények.

 

Támogatásban részesíthetők köre:

 • MEFS tagsággal rendelkező intézmény (sportiroda, sportszakmai szervezeti egység),
 • MEFS tagsággal rendelkező sportszervezet (a továbbiakban: egyesület vagy sportegyesület).

Az integrált sportiroda-rendszer bevezetését követően az intézményi-egyesületi támogatás a teljes körű intézményi sportrendszer (egyetemi egyesület, sportiroda, sportszakmai szervezeti egység, hallgatói sportszervezés) működését segíti. Ennek megfelelően a MEFS tagsággal rendelkező intézmények rektorainak nyilatkozata alapján vagy maga az intézmény vagy az egyesülete(ik) részesülhetnek támogatásban.

 

A/ komponens (sportszakmai program és működés megvalósulása) teljesítménymutatói

 

I. Versenyeredmények és MEFOB szervezés:

Az intézményi versenysport és az egyetemi sportegyesületek egyik fő tevékenysége a hallgatók kiemelkedő nemzetközi és hazai sporteseményekre való felkészülésének és részvételének megvalósítása és segítése. A MEFS Hajós Alfréd Tervben megfogalmazott versenysport-célja, hogy elsődlegesen minél jobb eredményekkel, másrészt minél nagyobb létszámban vegyenek részt hallgatók a kiemelkedő nemzetközi és hazai egyetemi versenyeken. Jelen támogatás egyharmada (1/3) az intézmény hallgatóinak egyetemi versenysport eredményessége, a sikeres MEFOB szervezések és az egyesület válogatott sportolóinak száma alapján kerül elosztásra.

 

II. Szabadidősport aktivitás

Az intézmények (és ahhoz kapcsolódva az egyetemi sportegyesületek) hagyományos, és a nemzeti felsőoktatási törvényben rögzített feladata, hogy lehetőséget teremtsenek és hatékony segítséget nyújtsanak a szabadidős sportolóknak, akár a rendszeres mozgásban, akár a szabadidős sporteseményeken való részvételben. A mozgásgazdag életmód kialakításának támogatása edzések, foglalkozások, sportszolgáltatások, sportnapok, sportversenyek megrendezésével valósulhat meg. A támogatás második egyharmada (1/3) a MEFS és a HÖOK által elindított rendszerben, és/vagy az intézmény által működtetett regisztrációs rendszerben a legutóbbi egy évben (2018. augusztus 1. és 2019. július 31. között) regisztrált intézményi sportesemények, az azokon részt vett hallgatók és oktatók száma, valamint a 2018/19-es tanévben a testnevelésben résztvevők aránya alapján kerül felosztásra.

 

 

III. Hallgatói létszám

A támogatás harmadik elemének célja – a keret egyharmadát (1/3) jelentő, a hallgatói létszámok szerinti (a korábbi sportiroda-fejlesztéseknél meghatározott) sávos felosztással –, hogy a sportiroda-hálózat intézményi működtetésén, az elkezdett sportprogramok fenntartásán, illetve az intézményi mentor-programok folytatásán keresztül szolgálja a rendszeres, mindennapos sportolás és a hazai élsportolók kettős életpályájának fejlesztését is.

 

B/ komponens (sporttudományi és testkulturális képzés szakmai gyakorlatai) teljesítménymutatói

 

IV. Sportszakmai képzésben való részvétel

A teljesítmény alapú támogatási rendszer kizárólagosan a sporttudományi és testkulturális képzést folytató intézményeket (vagy az intézmény döntése esetén az egyesületet) érinti. A korábbi egyesületi támogatási rendszer eredeti céljainak megfelelően a teljes támogatás a sporttudományi és testkulturális képzési területen alap-, és mesterképzést folytató hallgatók arányában kerül elosztásra a pályázó szervezetek között. Ez a támogatási rész segítséget nyújt a hallgatói sportszakmai gyakorlati helyek biztosításához, amelyek helyszínei lehetnek – többek között – a képző intézmény egyesülete, vagy az intézmény sportszakmai szervezeti egysége.

 

Több támogatott esetén: Amennyiben egy intézményhez kapcsolódóan több egyesület is pályázik, akkor az intézmény hallgatóinak felsorolt mutatói alapján járó támogatási összeg egyesületek közötti megosztását a rektor határozza meg. Amennyiben a rektor nem határozza meg az arányt, úgy a támogatást a 2018. évi mérlegfőösszegük arányában kell megosztani.

 

A rendelkezésre álló keretösszeg:

 • A/ komponensben 30.000.000 Ft,
 • B/ komponensben 10.000.000 Ft.

Támogatott időszak: 2019. január 1. – 2019. december 31.

Pénzügyi teljesítés végső időpontja: 2020. január 31.

 

A támogatás felosztása

A támogatási keretösszeg felosztása az érvényes pályázatot benyújtó egyesületekkel szerződött intézmények hallgatóinak teljesítménymutatóitól függően az alábbiak szerint történik:

 

A/ komponens

 

I. A keretösszeg egyharmadának (10 M Ft) a versenysporthoz kapcsolódó eredményesség szerinti elosztása több elemből tevődik össze.

 

a) Az egyharmad 70%-ának elosztási arányát meghatározó nemzetközi és hazai egyetemi versenyek – súlyuktól és az elért helyezéstől függő – pontszámai az alábbiak:

(pontok)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

8

további helyezések

Universiade  

 100  

 80  

 70  

 60  

 50  

 40  

 30  

 20  

10

Egyetemi VB

80

64

56

48

40

32

24

16

8

Egyetemi EB*

40

32

28

24

20

16

12

8

4

MEFOB

10

8

7

6

5

4

3

2

1

 

  • * Az Egyetemi EB-kel azonos megítélés alá esnek az Európai Egyetemi Játékok versenyei
  • A 2018. szeptember 1. – 2019. augusztus 31. közötti versenyeket kell figyelembe venni.
  • A hazai versenyeknél az egyéni sportolók és a csapatok is versenyszámonként szereznek pontokat intézményüknek.
  • A nemzetközi versenyeken minden egyes versenyző (a csapattagok is külön-külön) versenyszámonként szereznek pontokat. Ez alól azok az EUSA csapatversenyek kivételek, ahol intézményi részvétel van, ott a csapat után egyetlen pontszámot kap az intézmény.

  A pontszámok az igazoltan az intézményhez tartozó, MEFS tagsággal rendelkező sportegyesület(ek)ben sportoló (egyesületi tag) versenyzők által elért eredmények esetében duplán számítódnak (6.sz. melléklet – Élő egyetemi egyesületi tagsággal rendelkező versenyzők által egyetemi versenysport eseményeken elért eredmények a 2018. augusztus 1 - 2019. július 31 időszakban).

   

  b) Az egyharmad 20%-át az intézményhez (egyesületéhez) kapcsolódó 2018/19. tanévi MEFOB-rendezések és MEFOB selejtezők, 10%-át pedig az intézményhez tartozó, MEFS tagsággal rendelkező sportegyesület(ek) felnőtt válogatott sportolóinak arányában kell elosztani (4.sz. melléklet – Válogatott sportolói adatlap).

   

  II. A keretösszeg második egyharmadának (10 M Ft) elosztásánál figyelembe vett szabadidősport mutatók az alábbiak:

  a) Az intézmények által 2018. szeptember 1. – 2019. augusztus 31. közötti időszakban szervezett, és a MEFS honlapján, és/vagy az intézmény saját rendszerében beregisztrált sportesemények (meghirdetett, szabadon látogatható sportolási alkalmak) száma. (25%)

  b) A MEFS honlapján, és/vagy az intézmény saját rendszerében regisztrált, sporteseményeken részt vett hallgatók és oktatók száma. (25%)

  c) Az intézményben kötelező vagy szabadon választható testnevelésben részt vevő nappali tagozatos hallgatóinak aránya (50%)

  Az a) és b) pont esetében az 5.sz. mellékletet, a c) ponthoz az 1.sz. mellékletet kell benyújtani.

   

  III. A támogatási keretösszeg harmadik harmada (10 M Ft) az Oktatási Hivatal (OH) által a 2018/19. tanév tavaszi félévére megadott nappali tagozatos hallgatói létszámok alapján, az alábbi létszám-sávok szerinti pontoknak megfelelően kerül arányosan elosztásra:

  Pontszám

  A pályázó intézmény nappali tagozatos
  hallgatóinak száma

  100

  legfeljebb 5000 fő

  140

  5001 és 10 000 fő között van

  170

  10 001 és 15 000 fő között van

  190

  15 001 és 20 000 fő között van

  200

  meghaladja a 20 000 főt

   

   

  B/ komponens

   

  IV. A keretösszeg (10 M Ft) elosztása a sportszakmai képzést folytató intézmények, illetve egyesületeik között az Oktatási Hivatal (OH) által a 2018/19. tanév tavaszi félévére megadott, a sporttudományi és testkulturális képzési területen alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók arányában történik.

   

  A támogatás feltétele:

  • Pályázatot nyújthatnak be azon MEFS tagintézmények, amelyek eleget tettek a MEFS alapszabálya szerinti 2018. évi adatszolgáltatási és tagdíjfizetési kötelezettségüknek, továbbá az integrált sportirodákkal együttműködésben minimum egy, 2018/19. tanévi intézményi sportesemény szervezésben aktív szerepet vállaltak, és azt feltöltötték a MEFS honlapjára.
  • Az intézmény ilyen értelmű döntése esetén a támogatást az intézmény (sportiroda/sportszakmai szervezeti egység) és/vagy a MEFS tagsággal rendelkező azon egyesület(ek) kaphatják meg, amelyek eleget tettek a 2018. évi adatszolgáltatási és tagdíjfizetési kötelezettségüknek. A támogatás ebben az esetben is „A támogatás célja” pontban felsorolt célokra használható fel.
  • Az adatszolgáltató űrlapok jelen támogatási felhívás mellékletei, amelyek letölthetők a MEFS honlapjáról (https://mozduljra.hu/tartalmak/intezmenyi_egyesuleti_palyazat_2019).

   

  A támogatási kérelem az alábbi, aláírással és bélyegzővel hitelesített adatszolgáltató űrlapokból áll:

  1. sz. melléklet: Adatlap/nyilatkozat;
  2. sz. melléklet: Intézmény sportszakmai programja 2019.;
  3. sz. melléklet: Egyesületi űrlap – az egyesület 2018. évi sporteredményeiről, tagságáról;
  4. sz. melléklet: Válogatott sportolói adatlap;
  5. sz. melléklet: Regisztrált intézményi sportesemények – az események és résztvevők száma;
  6. sz. melléklet: Egyetemi egyesületi tag versenyzők – az egyetemi versenyek pontszerzői között;
  7. sz. melléklet: Egyesület 2018. évi pénzügyi beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, közhasznúsági jelentés).

   

   

  Támogatási szerződés: a pályázat alapján a MEFS külön támogatási szerződést köt minden támogatásban részesülő jogi személlyel (intézmény, egyesület(ek)).

   

  A szerződéskötés további feltételei:

  a) 30 napnál nem régebbi adóhatósági igazolás, hogy a támogatott szervezetnek lejárt köztartozása nincs, vagy arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

  b) egyesület esetében 30 napnál nem régebbi bírósági igazolás arról, hogy az egyesület bejegyzett, működő szervezet;

  c) egyesület esetében a 2019. évre vonatkozó szakmai terve az intézmény sportszakmai programjához kapcsolódva (1 oldal);

  d) a támogatási összegre vonatkozó pénzügyi terv.

   

  A támogatások kifizetése és elszámolása

  • A szerződéskötést követően a megvalósítás időszakára a sikeresen pályázó szervezet az adott támogatottra eső rész 80%-ának erejéig, előlegszámla ellenében, előleg felvételére jogosult.
  • Az elnyert támogatás felhasználásának időszaka: január 1. – 2019. december 31. Ebben az időszakban kell a támogatott tevékenységet megvalósítani, Az intézmény szakmai programjának megvalósulásáról szóló beszámoló megküldésének végső időpontja 2020. január 31. A beszámoló előbb is beküldhető (leghamarabb 2019. október 31-én). A támogatás fennmaradó 20%-a átutalásának feltétele a szakmai beszámoló MEFS általi elfogadása.
  • Az elszámolási kötelezettségek az állami támogatásokra vonatkozóan nagyon szigorúak, ezt a támogatási kérelem benyújtásakor vegyék figyelembe! 2020. január 31-e után, illetve hiányosan beadott elszámolások esetén a következő évi támogatások során a 2019. évi támogatás maximum 50%-a adható. A beszámolással kapcsolatos esetleges hiánypótlás határidőn túli beérkezése, valamint további hiányosságok a következő évi támogatásból történő automatikus kizárást jelentik!

   

  A támogatási kérelem benyújtásának módja:

  • A kitöltött Adatlapot és a további mellékleteket postai és elektronikus úton kell benyújtani a pályázónak.
  • Postai cím: Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség, 1123 Budapest, Győri út 17. fszt 12.
  • Elektronikus cím: iroda@mefs.hu
  • A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.
  • A beérkezett támogatási kérelmek elbírálására és szerződéskötésre a hiánypótlást követően kerül sor.
  • Felhívjuk a pályázatot benyújtók figyelmét, hogy az igazolásokat és egyéb bizonylatokat az Adatlaphoz csatolva kizárólag ajánlott postai küldeményként kérjük a MEFS iroda címére (1123 Budapest, Győri út 17. fszt 12.) eljuttatni. Beérkezéskor a postára adási dátumot vesszük figyelembe, a 2019. szeptember 30. után feladott, valamint a személyesen benyújtott támogatási kérelmeket nem fogadjuk el!
  • Kizáró formai okok a pályázat elbírálásakor: az Adatlap hiánya, a nem postai úton történő beküldés, illetve a határidőn túli postai feladás. A pályázat során egyszeri hiánypótlásra van mód.
  • Szerződéskötésre csak a szükséges igazolások megléte esetén kerül sor.

   

   

  Budapest, 2019. szeptember 12.

   

   

  MEFS Elnöksége határozata alapján:

   

   

   

  Prof. Dr. Kiss Ádám                         Dr. Székely Mózes

                                                      elnök                                                       főtitkár

  Banner
  Banner
  Banner
  Támogatóink