114 éves a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség

A Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség tagja

Debreceni Egyetem - Best Practice

Pfau Christa: Intézményi Sportmodell A Debreceni Egyetemen


A Debreceni Egyetem (DE) életében a sport kiemelt helyen szerepel, éppen ezért szerepvállalása az egyetemi korosztály sportolási lehetőségeinek gondozásában természetes igényként merült fel. A DE jelenlegi sport koncepciójában a sporttal kapcsolatos központi feladatokat a DE Sportközpontja látja el. A DE új sportkoncepcióját mindazon sportfeladatok megoldása érdekében indította el, amely segíti az egyetem polgárait az egészségesebb életmód kialakításában, tanórai kötelezettségeik jobb teljesítésében, mozgásigényük kielégítésében, valamint az egyetem hírnevének sporton keresztül történő öregbítésében (Bács, 2011). A Sportközpont az egyetem kancellárjának közvetlenül alárendelt szolgáltató egysége. Feladata, hogy a DE polgárai számára a felsőoktatási törvény által meghatározott módon az alaptevékenységéhez igazodóan biztosítsa a rendszeres testmozgás és sporttevékenység megszervezését (testnevelési oktatás végzése, szabadidősport szervezése), valamint az ehhez szükséges feltételek megteremtését. Tevékenysége keretében a Hallgatói Önkormányzattal (HÖK) és annak Sportirodájával egyetértésben működik. A Sportiroda „A sport a felsőoktatásban” című TÁMOP pályázat keretében valósult meg. A Sportközpont feladata a DE közvetlen és közvetett, az egyetem sportszervezetein keresztül megvalósuló versenysportjának koordinálása, a célkitűzések megfogalmazása a sportszervezetek beszámoltatása.


A DE Sportkoncepciója alapján a működésben résztvevő egységek a következők:


− Debreceni Egyetem Szenátusa (szabályzati döntések, beszámolók megvitatása)
− DE Sportbizottsága (szabályzatok előkészítése, stratégiai kérdések, fejlesztési koncepciók)
− Sportközpont (központi napi működési feladatok, oktatás, szabadidősport szervezés versenysport, létesítményüzemeltetés)
− Sportiroda (hallgatói szabadidősport szervezés, kommunikáció)
− Campus Testnevelés Csoportjai (testnevelési órák, szabadidősport)
− DEAC Sport Nonprofit Közhasznú Kft. (szövetségi versenysport)
− DE Gazdaságtudományi Kar (sporttudományi szak működtetése)


A Debreceni Egyetemen az elmúlt tanévben 23563 hallgatónak kellett biztosítani szabadidősport és versenysport lehetőségeket. Ebben a szervezeti formában is három terület különül el, nevezetesen az oktatási feladatok (tanrendi testnevelés órák), a szabadidősport, valamint a versenysport lehetőségének biztosítása az élsportoló hallgatók számára. Az oktatási feladatok területén a kurzusok meghirdetése központilag történik, de a konkrét feladatokat campusonként a testnevelési csoportok látják el. Lényeges elem, hogy a campusok között az átjárhatóság biztosított. Félévente közel 4800 hallgató teljesíti a testnevelés követelményeit úgy, hogy a testnevelés órák tekintetében 33 óratípus közül választhatnak. A Debreceni Egyetemen a diplomaszerzés feltétele alapszakon 2 félévben a heti 2, mesterszakon 1 félévben heti 2 testnevelés óra teljesítése.


Egyetemünk szabadidősportját a Sportközpont és a hallgatói Sportiroda közösen szervezi. Szabadidősport keretében heti, rendszeres sportfoglalkozásokon, bajnokságokon és rendezvényeken sportolhatnak a hallgatók. Évente több, mint 20 rendezvényt, bajnokságot szervezünk, amelyen közel ötezer hallgató vesz részt. Több egyetemen is megfigyelhető, hogy azok a diákok, akik teljesítették a testnevelés tantárgy kötelezettségüket, már csak költségtérítés ellenében járhatnak a testnevelők által tartott tanrendi órákra. A Debreceni Egyetemen egységesen minden hallgató ingyenesen részt vehet az órákon, akár szabadidősport keretében is. Így a campusokon szemeszterenként több típusú foglalkozáson mozoghatnak a fiatalok szabadidejükben. A Sportközpont koordinálja és finanszírozza az országos (MEFOB), egyetemek közötti (pl. Interregionális Kupa) és helyi (DE Kupa) versenyeken induló versenyzőket. A TÁMOP pályázat keretében több kiemelt rendezvényt, bajnokságot szervezett a Sportközpont és a Sportiroda, mellyel új sportolási alkalmakat biztosított a hallgatók számára. Új hallgatói sportszolgáltatások bevezetésével színesítettük az eddigi lehetőségeket (regisztrációs honlap, vakbarát honlap, hallgatói sportszokások felmérése).


Az egyetem versenysportolói a DEAC tagjaiként kaphatnak edzési és szakszövetségi rendszerű versenyzési lehetőségeket. A sportági szakszövetségek által kiírt bajnokságokban és különböző kupákban a sporttörvény előírásainak megfelelően egyesületek vagy gazdasági társaságok versenyezhetnek. A szabályoknak megfelelően a Debreceni Egyetemet egy 2005. évi döntés értelmében a DEAC Sport Nonprofit Közhasznú Kft. sportvállalkozásként képviseli. A DEAC célként tűzte ki, hogy a város sportéletében az amatőr sport utánpótlás bázisaként szerepeljen. A DEAC Sport Nonprofit Kft. jelenleg 16 szakosztállyal rendelkezik.


A Debreceni Egyetemet több kimagasló sporteredménnyel rendelkező sportoló választotta tanulmányai színhelyéül. A DE a felvételi eljárásban is ösztönözni kívánja a sportolókat arra, hogy a sport mellett felsőfokú tanulmányokat végezzenek és diplomát szerezzenek. Ennek keretein belül a felvételiző fiatalok a kimagasló sporteredmény igazolása esetén többletpontot kaphatnak. Az egyetem tanulmányi éveik alatt is segíteni kívánja a felvételt nyert, hallgatói státuszú élsportolókat, ennek érdekében több sportolókat támogató specifikus elemet is beépített szabályzatába. Ezek a szabályozási elemek részben megfelelnek a sportolói kettős karrierre vonatkozó Európai Uniós irányelveknek, valamint az Európai Tanács 2008-as felhívásának. A TÁMOP pályázat keretében megvalósult az egyetem mentor programja, mely az élsportolók tanulmányait kívánja segíteni. Az élsportolói adatbázis kialakítása és feldolgozása után került sor a mentor programban résztvevő hallgatók, tutorok és mentorok kiválasztására. Az élsportolók mellé kijelöltük a hallgatói segítőket (tutorokat), akik a sportolóval azonos szakon és lehetőleg évfolyamon tanulnak. Mentoroknak olyan egyetemi dolgozókat választottunk, akik az adott szakokon tudják segíteni a sportolók tanulmányi előrehaladását. Minden sportolót egy tutor és mentor támogat. A programba pályázat segítségével lehet bekerülni, melyet minden félévben meghirdetünk. A program sikeresnek bizonyult, megvalósult azon célkitűzése, hogy a felsőoktatási intézménybe felvételt nyert élsportolókat támogassa a tanulás és sportolás összehangolásában, biztosítva ezzel a MEFS Hajós Alfréd Terve által megfogalmazott Kettős Életpálya modell megvalósítását. Minden évben tartunk kerekasztal megbeszélést a résztvevők bevonásával, hogy fejleszteni tudjuk a programot. A Debreceni Egyetemen 2005 óta működik a sportösztöndíj rendszer, melynek odaítélésénél a felnőtt vagy korosztályos válogatottság, az első- vagy másodosztályban szereplés, az egyetemi, vagy az egyetemmel szerződött klubokban való sportolás mellett döntő szempont lett az egyetemnek az adott tanévben való képviselete a Magyar Egyetemi - Főiskolai Országos Bajnokságon. A DE intézkedéseivel és szabályzataival lehetőséget biztosít arra, hogy a kettős karrier elvének megfelelően az egyetem mellett a hallgatók folytathassák sportpályafutásukat és diplomaszerzésük megkönnyítse majdani munkaerő-piaci pozíciójukat.

Campus Olimpiából Sportfesztivál, avagy sportolj szórakozva!
„A sport a test útján nyitja meg a lelket.” (Szent-Györgyi Albert)


Létezik egy rendezvény minden nyáron, Magyarországon, Debrecenben, ahol nem szükséges választania a fiataloknak a sport és a szórakozás között. 2015. július 22-23. között immár hetedik alkalommal rendezik meg ugyanis az annak idején még Campus Olimpia néven induló, 2014 óta Campus Sportfesztivállá átkeresztelt eseményt.
A Campus Sportfesztivál a Campus Fesztivál kapcsolt rendezvénye, mely összeköti a sportot és a szórakozást. A 2009-es kezdetekkor három sportág adta a rendezvény alapját. A legnépszerűbb sportág kispályás verziója mellett kosárlabdában és strandröplabdában mérhették össze tudásukat az első nevezők. Az alapkoncepció mellett–miszerint az egész napos sportolás, versengés után közösen szórakozhatnak a csapatok – minden évben valami pluszt adtak a szervezők az eseményhez, így a kezdeti tapasztalatok után 2010-ben egy HURO pályázatnak köszönhetően 10 sportágban versenyezhettek a sportolók.


A minél tágabb érdeklődési körű hallgatók megszólításához a sportági bajnokságok mellett lehetőség volt kísérőrendezvényeken, sportági bemutatókon részt venni, mint például power jóga, kempo, pilates, spinning, kangoo, dance és zsírégető aerobic és zumba. A nagy népszerűségnek örvendő tömegrendezvények mellet 2015-ben immár második alkalommal BeStrong versenyszámmal bővült a paletta. A BeStrong körverseny az erő-állóképességi versenyek legkedveltebb válfaja, amikor is egy 10 állomásból álló installáción kell minél rövidebb idő alatt, szabályos végrehajtással teljesíteni a megszabott feladatokat. A versenyszámok növekedése, fejlődése mellett a részvevő sportolók száma is folyamatosan növekedett. Az elmúlt években már több, mint 1000 nevezett hallgató versengett a bajnoki címekért a Campus Fesztivál nulladik és első napján. A létszámnövekedéshez hozzájárult új nemzetközi (Románia, Ukrajna, Szlovákia) kapcsolatok kialakítása is.Kiknek szól is pontosan a Campus Sportfesztivál?

Magyarországi és határon túli felsőoktatási intézmények hallgatói vehetnek részt a rendezvényen. Nem csak élsportolókat várnak a szervezők, hanem olyan lelkes amatőröket, akik örömmel űznek egy-egy sportágat. Fontos kiemelni, hogy a sportfesztivál célja olyan közösségi esemény megteremtése, ahol a különféle oktatási intézmények szurkolói és versenyzői kapcsolatot tudnak egymással építeni.

2010 óta méltán nevezhetjük a Sportfesztivált a magyarországi és határon túli felsőoktatási intézmények hallgatóinak sporttalálkozójának. 2009-ben, az első évben magyarországi intézmények tagjainak részvételével zajlott az esemény. 2010-ben a HURO/0901/023 azonosítószámú projekt segítségével 500 határon túli felsőoktatási hallgató értekezett a rendezvényre Nagyváradról a Nagyváradi Állami Egyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem, Temesvárról a Temesvári Magyar Diákszövetség, Szatmárnémetiből a Szatmárnémeti Magyar Diákszövetség és Aradról a Vasile Goldis Egyetem szervezésében. A HURO pályázat lehetővé tette a hallgatók utazási, szállás és étkezési költéseinek támogatását. Ezt követően minden évben képviseltetik magukat a határon túli intézmények. 2011-ben vettek részt először Ukrajnából a II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskola csapatai, 2013-ban Székelyudvarhelyről, 2014-ben pedig Kolozsvárról is érkeztek résztvevők szép számban. 2014-ben több mint 150 határon túli résztvevője volt a rendezvénynek. 2014-ben és 2015-ben a Debreceni Egyetem "ABS" Képzés- és rendszerfejlesztés a sportos társadalomért Észak-Kelet Magyarországon (A és B komponensek a felsőoktatási sport fejlesztéséért) című TÁMOP 4.1.2. E-13/1/KONV-2013-0010 azonosítószámú pályázata is támogatta a rendezvényt. 2015-ben először az ukrajnai és a romániai csapatok mellett Szlovákiából – Nyitráról és Komárnoból - is érkeztek részvevők.

A sport tömegbázisának egy fontos területe a felsőoktatási hallgatók több százezres populációja, ez az a társadalmi réteg, amely életkora és társadalomban betöltött szerepe miatt is kiemelt figyelmet érdemel, ezért is szentelnek nagy figyelmet a sportági szakszövetségek ezekre a fiatalokra, különösen a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége.

Általános információk a Campus Sportfesztivál 2015-ről

Résztvevők
Az államilag elismert diplomát adó, felsőoktatási intézmények képviseletében azok a hallgatók vehetnek részt, akik legalább négy féléves, oklevelet adó képzésben, illetve iskolarendszerű képzésben vesznek részt a verseny időpontjában, továbbá, akik a nevező felsőoktatási intézményben végbizonyítványukat a 2014-es évben szerezték. Jelentkezhetnek az adott félévre a nevező intézménybe iratkozott (nappali, levelezős, esti távoktatásban illetve doktorandusz képzésben résztvevő) hallgatók, állampolgárságra és életkorra tekintet nélkül.

Egy csapatban több intézmény hallgatói is részt vehetnek, ha mindenki megfelel a nevezési feltételekben megszabott követelményeknek! Ha egy csapatban jogosulatlanul szerepel egy vagy több játékos, az egész csapat kizárását vonja maga után!


Sportágak

− Kispályás labdarúgás
− Strandröplabda
− Kosárlabda
− BeStrong verseny


Versenyhelyszínek

A Debreceni Egyetem sportlétesítményei:
− Labdarúgás: DEAC sporttelep műfüves pályái
− Kosárlabda: DE OEC Tornaterme, DE Böszörményi Úti Campus Tornaterme
− Strandröplabda: DEAC Strandröplabda pálya
− BeStrong: Campus Fesztivál területén


Díjazás

− Az egyéni és a csapatversenyek első helyezettjei elnyerik a "CAMPUS SPORTFESZTIVÁL 2014/2015. tanévi Egyetemi- és Főiskolai Bajnoka" címet.
− Az I- III. helyezettek oklevél és érem díjazásban részesülnek.
− Értékes sportszerutalványok:

Labdarúgás:
1. hely: 150 000 Ft értékű sportszerutalvány

2. hely: 100 000 Ft értékű sportszerutalvány

3. hely: 50 000 Ft értékű sportszerutalvány

Kosárlabda:
1. hely: 150 000 Ft értékű sportszerutalvány

2. hely: 100 000 Ft értékű sportszerutalvány

3. hely: 50 000 Ft értékű sportszerutalvány

Strandröplabda:
1. hely: 60 000 Ft értékű sportszerutalvány

2. hely: 40 000 Ft értékű sportszerutalvány

3. hely: 20 000 Ft értékű sportszerutalvány

BeStrong verseny:
1. hely: 15 000 Ft értékű sportszer

2. hely: 10 000 Ft értékű sportszer

3. hely: 5 000 Ft értékű sportszer


A nem debreceni résztvevőknek a következő segítséget nyújtják a szervezők:
− A résztvevők – a Debreceni Egyetem, valamint a Debreceni Református Hittudományi Egyetem hallgatói, illetve a debreceni lakosok kivételével – belépőt kapnak a Campus Fesztiválra.
− Azon csapatok tagjai, akik többségében nem a fentebb felsorolt intézmények hallgatói és nem helyi lakosok (kispályás labdarúgás 7 fő, strandröplabda 3 fő, kosárlabda 7 fő) ingyen bérletre jogosultak.

− A Debreceni Egyetem, valamint a Debreceni Református Hittudományi Egyetem hallgatói, illetve a debreceni lakosok kivételével a résztvevők számára ingyenes szállás lehetőséget biztosítunk, intézményenként maximum 60 főig a Debreceni Egyetem kollégiumainak egyikében.


A debreceni egyetemistáknak nyújtott segítség

A Debreceni Egyetem, valamint a Debreceni Református Hittudományi Egyetem hallgatói valamint azon hallgatók, akik debreceni lakóhellyel rendelkeznek, Campus Fesztivál bérletet kaphatnak, abban az esetben:
− ha a labdarúgócsapat a 1-8., kosárlabdában, strandröplabdában és BeSTrong versenyben 1-4. helyen végez,
− ha nem kerülnek a fenti élmezőnybe, de megvásárolják a nevezési díjon felül 5.000 Ft-ért a bérletet.
Költségek
A részvétel költsége egységesen 2500 Ft/fő.

KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS

A 2009-es kezdetekkor is már a rendezvény alapját jelentette a legnépszerűbb sportág kispályás verziójának megrendezése. A magyar labdarúgás tömegbázisának egy fontos területe a felsőoktatási hallgatók több százezres populációja, ez az a társadalmi réteg, amely életkora és társadalomban betöltött szerepe miatt is kiemelt figyelmet érdemel, ezért is szentel nagy figyelmet a Magyar Labdarúgó Szövetség ezekre a fiatalokra.

Ezt felismerve szervezte meg az első Campus Olimpia rendezvényt 2009-ben a Debreceni Egyetem és a Magyar Labdarúgó Szövetség, melynek célja a labdarúgás és más sportágak népszerűsítése, egészséges életmódra nevelés, kapcsolatépítési lehetőség biztosítása a magyarországi és a határon túli felsőoktatási intézmények hallgatói számára, illetve szórakozási lehetőség biztosítása a sportot kedvelő egyetemistáknak. A Magyar Labdarúgó Szövetség Grassroots bizottságának az elmúlt öt évben kiemelt eseménye ez a rendezvény, melyen egyre több intézményből egyre többen - magán a nyári sportfesztiválon több száz hallgató vesz részt - és egyre nagyobb számban képviselik magukat határon túli csapatok.
Míg az első évben mintegy 24 csapat vett részt az eseményen, ez a szám évről évre folyamatosan növekszik. A csapatok száma mellett a résztvevő intézmények száma is nagymértékben nő. A 2013-as évben a labdarúgó bajnokságon 28 csapat versenyzett egymással, melyek közül több határon túli intézmény is a legjobb csapatával érkezett: az Universitatea Politechnica Timiosara, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a Nagyváradi Állami Egyetem, a Babes-Bólyai Tudományegyetem. Intézményi csapatként Debrecenbe érkezett a Miskolci Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Budapesti Gazdasági Főiskola, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudányi Egyetem, az ELTE, a Budapesti Corvinus Egyetem, a Gábor Dénes Főiskola, a SOTE, a Szent István Egyetem együttese, de érkeztek játékosok többek között az Óbudai Egyetemről, a Nyíregyházi Főiskoláról, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemről, a Berzsenyi Dániel Főiskoláról, a Színház és Filmművészeti Egyetemről, az Eszterházy Károly Főiskoláról, a Szolnoki Főiskoláról, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és több külföldi intézményből: a II. Kaplan Oxfordról, a FSEGA Cluj Napocaról, a F.E.G. Aradról és a Partium Keresztény Egyetemről is. A versenynek évről évre a Debreceni Egyetemi Sporttelep műfüves pályája ad otthont, a pálya minősége is garancia a színvonalas játékra. A lebonyolítást illetően: a csapatokat a nevezések függvényében 3 vagy 4 fős csoportokba sorsoljuk, melyekből az első két helyezett kvalifikálja magát automatikusan az egyenes kieséses küzdelmekre. Innentől kezdve, ahogy szokás, keresztbejátszással döntik el a csapatok a végső győztes kilétét, a pontos forgatókönyvet és a lebonyolítást minden esetben a nevezett csapatok számához igazítjuk.

A bajnokság szervezői a legfőbb szempontnak a magas színvonalú sportolás mellett a minél jobb szórakozási lehetőség biztosítását tartják, éppen ezért elengedhetetlen kísérője a sportfesztiválnak a különböző rendezvények, bemutatók sorozata, valamint a sportrendezvény szorosan kapcsolódik az egyetemisták számára szervezett könnyűzenei fesztiválhoz. Kiváló mérkőzések, fesztiválhangulat – leginkább ezzel a két kifejezéssel lehetne jellemezni a Campus Sport Fesztivált, amely a szervezők legfontosabb céljait is összefoglalja.

További cél az egyes intézményekben folyó bajnokságok szervezettségének növelése, a labdarúgás bázisának szélesítése, melynek fontos eszköze lehet az ennek a közösségnek kialakított internetes platform, mely a játékosok regisztrálására is alkalmas lehet.


EGYETEMI LABDARÚGÓ LIGA – A BAJNOKOK KUPÁJA

Hosszas előkészületeket követően 2014-ben a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) és a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (MEFS) együttműködésében, a Telekom támogatásával indult el Magyarországon az Egyetemi Labdarúgó Liga, azzal a céllal, hogy még több labdarúgást szerető egyetemi és főiskolai hallgató sportoljon szervezett formában, s ezzel az UEFA Grassroots elveinek megfelelően a szabadidősportot népszerűsítse a fiatalok körében.

Tizenhat felsőoktatási intézmény (Budapesti Corvinus Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Óbudai Egyetem, Dunaújvárosi Főiskola, Szent István Egyetem /Gödöllő/, Eszterházy Károly Főiskola /Eger/, Miskolci Egyetem, Debreceni Egyetem, Nyíregyházi Főiskola, Kecskeméti Főiskola, Szegedi Tudományegyetem, Nyugat-magyarországi Egyetem /Szombathely/, Széchenyi István Egyetem /Győr/, Pannon Egyetem /Keszthely/, Pannon Egyetem /Veszprém/, Pécsi Tudo-mányegyetem és a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola, utóbbinál sajnos az intézmény pénzügyi problémái miatt ebben a félévben nem indult bajnokság) összesen 600 csapata vett részt a liga intézményi házi küzdelmeiben.

Július 23-án Debrecenben 12 intézmény legjobb csapata mérte össze tudását a Campus Sportfesztivál keretein belül. A bajnokságon 3 db négy csapatos csoportot sorsoltak a szervezők a helyszínen, ahonnan az 1. és 2. helyezettek és a két legjobb 3. helyezett játszott egymással az egyenes kieséses szakaszban. Az első alkalommal megrendezett országos döntőn a Nyíregyházi Egyetem csapata lett a „bajnokok bajnoka”, a Corvinus, a Pécsi és a Debreceni Egyetem csapatai előtt. A debreceni szervezők felajánlásából a bajnokok itt is értékes sportszerutalványokat (1. hely 150.000 Ft, 2. hely 100.000 Ft, 3. hely 50.000 Ft) kaptak az MLSZ és a Telekom ajándéktárgyai (egyedi mezgarnitúra, dedikált válogatott mez, könyvek, labdák) mellett. A kispályás torna megnyeréséért több jutalom is jár: a győztes csapat tagjai – a Telekom és az MLSZ közreműködésével – ott lehettek az új FTC-stadionban szeptember 7-én megrendezendő, északírek elleni Eb-selejtezőn, emellett egyedi mezgarnitúrával, sőt a válogatott dedikált mezével is gazdagabbak lettek, továbbá részt vehetnek egy exkluzív edzésen, amelyet Mészöly Géza, az U19-es válogatott edzője vezényel majd a Telki edzőcentrumban.

Az eredményhirdetésen a díjakat prof. dr. Jávor András, a Debreceni Egyetem Általános Rektorhelyettese, dr. Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem Gazdasági Főigazgatója, pr. Papp László, Debrecen város alpolgármestere, prof. dr. Kiss Ádám, a MEFS Elnöke, Szende Attila Telekom Márka, Szponzoráció és Event Vezető és Őze Tibor MLSZ Grassroots koordinátor adták át.
A döntőhöz kapcsolódóan rendezték meg azt a fórumot Debrecenben, amelyen a ligában résztvevő intézmények képviselői vettek részt az MLSZ és a MEFS képviselőivel együtt. A fórumot követő sajtótájékoztatón dr. Kiss Ádám professzor, a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség elnöke elmondta, legfőbb céljuk az Egyetemi labdarúgó Liga elindításával az volt, hogy tovább népszerűsítsék a sportágat és elősegítsék az egyetemi hallgatók életmód változtatását, ugyanis szerinte nem sportolnak elegen és eleget hazánkban a mai hallgatók.

Őze Tibor, az MLSZ Grassroots - programjának menedzsere elmondta, hogy hét éve dolgoznak azon, hogy szervezett formában is elinduljon Magyarországon az Egyetemi Labdarúgó Liga. A kezdeményezés bölcsője a Debreceni Egyetem volt, így külön öröm számára, hogy itt rendezték meg az első országos döntőt. Szerinte az együttműködés a MEFS és az MLSZ között jó és szerencsére sikerült találni egy támogatót is, amely örömmel állt a kezdeményezés mögé. A sajtótájékoztató keretében osztották szét a 16 döntőbe került csapat között a következő év támogatási összegeit, így a főszponzornak köszönhetően, a következő tanévben is megrendezik a Telekom Egyetemi Labdarúgó Liga küzdelmeit.

KOSÁRLABDA

A kosárlabda is szerepel a versenyszámok között, mint a világ egyik legnépszerűbb terem sportága a legelső esemény óta. A labdarúgás mellett itt játszik a legtöbb nevezett versenyző. Az elmúlt hét évben volt lehetőség összemérni tudásukat a csapatoknak a kosárlabda utcai válfajában is, amikor a Debreceni Egyetem főépülete előtt felállított pályákon streetballoztak a fiatalok. Azóta csak teremben, 5-5 ellen mérkőzhetnek a csapatok, de az európai és magyar sportágfejlesztési programhoz igazodva a szervezők a magyarországi szakszövetséggel, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével karöltve a következő évben a sportág legújabb trendjét, a 3x3 elleni bajnokságot is meg szeretné hirdetni.

A kosárlabda bajnokság kinőtte magát, jelenleg két teremben zajlanak már a küzdelmek. A jelentkező csapatok egyre növekvő száma megkövetelte, hogy a férfiak és a nők küzdelmeiket külön helyszínen játsszák le. Átlagosan 15-19 csapat vesz részt a tornán.

A bajnokság egyre növekvő színvonalát mutatja, hogy folyamatos résztvevői a tornának a MEFS által rendezett Magyar Egyetemi - Főiskolai Országos Bajnokságban résztvevő kosárlabda csapatok mindkét nemben. Többek közt a kétszeres bajnok Debreceni Egyetem játékosai, a Szegedi Tudományi Egyetem csapatai, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, az Eszterházy Károly Főiskola (Eger), a Nyíregyházi Főiskola, a Miskolci Egyetem, illetve csatlakozott már a Pécsi Tudományi Egyetem játékosaiból álló csapat is. A határon túlról a Nagyváradi Állami Egyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem, Temesvárról a Temesvári Magyar Diákszövetség, Szatmárnémetiből a Szatmárnémeti Magyar Diákszövetség és Aradról a Vasile Goldis Egyetem jár a Campus Sportfesztiválra. Ezek mellett a baráti társaságokból verbuválódott, ám komoly játékerőt képviselő csapatok adják a kosárlabda bajnokság indulóit.

A kosárlabda bajnokság külön értéke, hogy a legnagyobb közösségformáló erőt képes felmutatni, ugyanis az egész évben a honi bajnokságokban egymás ellen küzdő ellenfelek a Sportfesztivál keretein belül oldott hangulatban, baráti légkörben tudják „újra” megismerni egymást a pályán kívül is. Az itt kötött sportbarátságok viszik tovább a Sportfesztivál hírnevét, mutatják a szabadidősport létjogosultságát. Az elmúlt években divat lett nevezni az NB1 A és NB1 B csoportos játékosok körében, ezáltal igazán magas színvonalú mérkőzéseket láthat a kisszámú, ám növekvő közönség. Nem utolsó sorban nem mindennapi élmény egy amatőr sportolónak pályára lépni egy ez első osztályban szereplő sportolóval és összemérni tudásukat, esetleg legyőzni őket.

A fesztiválhangulatot megteremtve folyamatos zenei aláfestéssel játszanak a csapatok mindkét teremben, illetve több dobóversenyen és idén már zsákoló versenyen is megmérettethetik magukat a vállalkozó kedvű fiatal fiúk és lányok.

STRANDRÖPLABDA

A harmadik alapsportág, mely eddig minden évben megrendezésre került, nem véletlenül. A strandröplabda bajnokság 25-30 csapattal képviselteti magát évről évre.

A 4 fős vegyes csapatok a DEAC sporttelep 3 strandröplabda pályáján mérkőznek meg a bajnoki címért. A különleges hangulatú versenyen remek mérkőzéseket láthatnak az érdeklődők. Az igazi nyári hangulatot a folyamatos napsütés, a permetezés, az egymásnak szurkolás és a napsütés elöl védelmet nyújtó fák árnyékában elhelyezett óriás babzsákok adják meg, ahol a meccsektől vagy netán a nulladik nap után elfáradt test menedéket találhat a következő mérkőzésig.
A strandröplabda bajnokság névadó szponzorra is talált az évek alatt, a Generali Biztosító Zrt. jóvoltából a helyezést elérő csapatok, illetve a különdíjas játékosok a fesztiválbérleten, a sportszerutalványokon felül további értékes nyereményeket kapnak a szponzor jóvoltából.


BESTRONG KÖRVERSENY

2015-ben másodjára kerül be a versenyszámok közé az egyre több embert megmozgató BeStrong körverseny. Egy speciális, kondipark jellegű installáción kerül lebonyolításra, melyet a Campus Fesztivál területén belül helyezünk el.


A verseny a következőképpen zajlik:
„A versenyzők az előzetes sorsolásnak megfelelő sorrendben kezdik a feladatok végrehajtását. A 10 állomáspontból álló feladatsor leküzdése időméréssel történik. Az nyer, aki a legrövidebb idő alatt, szabályos végrehajtással teljesíti a pályát. A versenyző a kijelölt keretből rajtol, leküzdi a feladatokat és a célzónán áthaladva fejezi be a versenyt. A pihenőidő a végrehajtás idejébe beleszámít. Az utolsó feladat leküzdését követően az időmérés akkor áll meg, amikor a versenyző áthalad a célzónán. A versenypályán a feladatok szabályos végrehajtásáért versenybírók felelnek, akik az ismétléseket hangosan számolják. A szabálytalan gyakorlatokat nem számítják be. A feladatok teljesítésére 12 perc az időkorlát. Kizárják azt a versenyzőt, aki az időkorlátot túllépi. A feladatok végrehajtását több alkalommal is meg lehet szakítani, ekkor a versenyző abbahagyhatja a gyakorlatot és tetszőleges ideig pihenhet. A pihenőidő beleszámít a végrehajtás idejébe. A pihenőidőt követően, amikor a versenyző folytatni kívánja a gyakorlatot, újra a kiinduló pozícióból kell kezdenie a feladatot, melyet az előírt ismétlésszám teljesítéséig végez. Bármely feladat (kivéve a futást) nem teljesítése esetén a versenyző továbbmehet, de 120 másodperc büntetést kap. A teljesítetlen feladatnál a szert kézzel érinteni kell és jelezni szükséges, hogy a versenyző azt a feladatot nem kívánja teljesíteni. A futás feladatot kihagyni nem lehet, a versenyző csak akkor haladhat tovább, ha a futást teljesítette.”

Holtverseny esetén egy kisorsolt feladat maximális ismétlésszámig történő teljesítése dönt.

Versenyszámok:

1. Lépcsőfutás „sand bag” használatával

2. Kötélmászás

3. Felülés

4. Törzsemelés medicinlabdával

5. Tolódzkodás

6. Felugrás

7. Létrán mászás

8. Karhajlítás és nyújtás mellső fekvőtámaszban

9. Húzódzkodás

10. Kettlebell

A 10. feladat teljesítését követően a versenyzőnek át kell futnia a kijelölt célterületen.

Kísérő rendezvények

A versenyrendszerben meghirdetett programokon kívül számos kísérőrendezvény színesíti a sportfesztivált évről évre, melynek egyik célja, hogy a résztvevő hallgatók minél több és színesebb sportprogrammal találkozzanak, másik célja pedig a helyi lakosok bevonása az „egyetemi sportéletbe”, hiszen ezeken az alkalmakon a debreceni polgárok egy újfajta helyzetben is találkoznak az egyetemistákkal.
Az elmúlt években a következő rendezvényeket szervezték meg a sportfesztiválon:
− Nagypályás labdarúgó mérkőzés – Gálameccs professzionális csapatokkal
− Extrém sport sarok - Falmászás, triál
− Tömegsport a városi polgárok bevonásával – Közös aerobic ismert sportolókkal, zumba
− Triál bemutató


Összegzés, tapasztalatok

Az elmúlt 7 év tapasztalatai alapján bátran kijelenthetjük, hogy van igény egyetemi sportfesztiválra, még abban a nyári időszakban is, amikor a hallgatók is nehezebben elérhetőek. A jól ismert nehézségek – korlátozott hallgatói érdeklődés, mozgásszegény egyetemi környezet, korlátozott hallgatói mobilitás – ellenére is sikeres lehet egy ilyen rendezvény, melyre a legjobb visszajelzés az évről évre visszajáró csapatok nagy száma. A siker kulcsa talán az a lelkesedés, amellyel az egész szervezői csapat készül az eseményre, és amely könnyen átragad a sportoló hallgatókra is. Fontos tapasztalat, hogy a sportot és a sporteseményeket is meg kell „fűszerezni”, hogy még jobban élvezhetőek legyenek, és talán a fűszerek aránya és eltalálása az, amely sikeressé tehet egy ilyen rendezvényt. Sport és fesztivál, mozgás és pihenés, verseny és közösség építés, erről szól a Campus Sportfesztivál.

Banner
Banner
Banner
Támogatóink