114 éves a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség

A Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség tagja

Általános versenykiírás

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságok (MEFOB) - Általános Versenykiírás

Elfogadta: a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség Elnöksége

2019. november 27-én

Módosítva 2020. június 8-án

Felelős Kiadó: dr. Székely Mózes főtikár

 

Preambulum

A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (a továbbiakban: MEFS), mint kizárólagosan erre jogosult sportszövetség, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.) 46/M. § (7) b) pontja szerint felelős az egyetemi-főiskolai sport versenyeinek szervezéséért. A felsőoktatási sport versenyrendszere elkülönül az országos sportági szakszövetségek versenyeitől, és az Stv. értelmében az egyetemi-főiskolai sport versenyeit a MEFS önállóan – az adott sportág szövetségével egyeztetve – írja ki.

A MEFS Alapszabálya szerint (3. § 8-9. pont) szervezi és koordinálja a felsőoktatási intézmények versenysportját, kiírja a Magyar Egyetemi - Főiskolai Országos Bajnokságokat (a továbbiakban: MEFOB), illetve – a sportági szövetségekkel egyeztetve – összeállítja a MEFOB versenynaptárát.

A MEFS kizárólagos birtokosa a föiskolai és az egyetemi sportversenyeknek mind elnevezésben, mind tartalmában. A MEFS-en kívülálló szervezet csak a MEFS hozzájárulásával használhatja a MEFS-hez kap­csolódó elnevezéseket és szervezhet a felsőoktatásban sportversenyeket, különös tekintettel az országos és regionális jellegű rendezvényekre. Ennek figyelemmel kísérése a sportági referensek és a Versenysport Bizottság tagjainak feladata. A jogosulalatlan névhasználatot haladéktalanul jelezni kell a MEFS irodának további intézkedés érdekében.

 

1. MEFOB általános szabályok

1. 1. A MEFS tanévenként (az adott év szeptember 1-je és a következő év augusztus 31-e között) hirdeti meg a MEFOB-okat. A MEFOB döntők pályáztatását és a versenynaptárt naptári évenként (az adott év január 1-je és december 31-e között) adja ki.

1.2. A MEFS által meghirdetett hazai versenyeken a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények magyar és külföldi állampolgárságú hallgatói, továbbá azok a magyar állampolgárok, akik külföldi felsőoktatási intézményben rendelkeznek hallgatói jogviszonnyal, és  külön kategóriaként (oktatói MEFOB) – főállású, részmunkaidős, az adott MEFOB idejében megbízással foglalkoztatott alkalmazottai, vendégoktatók, doktorjelöltek indulhatnak. A már végzett hallgatóknak az abszolutórium megszerzésének évében és az azt követő naptári évben van indulási jogosultságuk hallgatóként.

1.3. További – az adott sportági versenykiírásban rögzített – részvételi feltétel lehet érvényes (sport)orvosi igazolás előírása.

1.4. A jelen általános versenykiírás érvényes minden olyan hazai egyetemi-főiskolai sportversenyen, melyeket a MEFS, illetve tag­szervezetei rendeznek felsőoktatási hallgatók számára, vagy annak rendezéséhez a MEFS hozzájárult.

1.5. A MEFS az általános versenykiírás érvé­nyesülését a sportversenyt előkészítő és lebonyolító szervezőbizottsághoz delegált szakmai képviselővel (sportági referens) biztosítja. A MEFS szakmai képviselője hivatalból tagja a versenybíróságnak.

1.6. A Magyarországon rendezett egyetemi-főiskolai sportversenyeken az általános verseny­kiírásban meghatározott indulási jogosultságot a verseny helyszínén a ver­senybíróság ellenőre vizsgálja meg.

1.7. A MEFS által szervezett versenyrendszerben csak a pályázati felhívásban meghatározott határidőre beérkezett versenyek kerülhetnek be, illetve kaphatnak támogatást. Ettől eltérni csak az adott sportági szakszövetség írásos kérésére és a MEFS elnökségének döntése alapján lehetséges.

 

1.8. A sportági versenykiírásban nem rendezett valamennyi kérdésben az általános versenykiírásban foglaltak érvényesek.

1.9. A koronavírus járványhelyzet fennállása alatt MEFOB események a mindenkori, aktuálisan hatályos kormányzati intézkedések, valamint az adott sportág sportági szövetsége által meghatározott feltételek szigorú betartása mellett rendezhetők.

 

 2. MEFOB versenykiírás

 

2.1. Az egyetemi sport évszázados hagyományainak megfelelően a MEFS által meghirdetett MEFOB-ok elsődleges célja a magyar egyetemi-főiskolai országos bajnoki címek odaítélése. További cél, hogy a hallgatók körében népszerűsítsék a meghirdetett sportágakat, és a sportági szövetségekkel együttműködve elősegítsék a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) és az Európai Egyetemi Sportszövetség (EUSA) versenyeire történő kiválasztást.

2.2. A MEFOB-okat pályázat alapján felsőoktatási intézmények, sportszövetségek, sportszervezetek (egyesületek, sportvállalkozások), kivételes esetben egyéb szervezetek (a továbbiakban együtt: Rendezők) ren­dezik, együttműködve az illetékes országos és helyi sportági szövetségekkel. A pályázatokat a MEFS Versenysport Bizottság elnöke, a MEFS főtitkára és a versenysportért felelős vezetője bírálják el. A MEFS a Rendezőkkel szerződést köt.

2.2.1. MEFOB rendezésre azok a Rendezők nyújthatnak be pályázatot, amelyek a 2.8. pontban meghatározott pályázati feltételeknek eleget tesznek. A pályázatok elbírálásánál kiemelt fontosságú szempontok:

 • a verseny lebonyolításához saját rendelkezésű, szakmailag hite­lesített létesítménnyel (létesítményekkel) rendelkeznek, illetve térítésmentesen, vagy költség­takarékosan tudják az(oka)t biztosítani;
 • szakmailag képzett, megfelelő létszámú, lehetőleg saját állományban lévő rendezőgárdával rendelkeznek;
 • MEFOB pályázat elbírálásánál előnyt jelent a legalább 10%-os külső hozzájárulás a rendezési költségekhez;
 • pályázó vállalja a koronavírus járványhelyzet kapcsán hozott mindenkori kormányzati intézkedések, valamint az adott sportág sportági szövesége által ezzel kapcsolatosan meghatározott feltételek szigorú betartását.

2.2.2. A szervezőbizottság  elnöke felelős a bajnokság előkészítéséért és lebo­nyolításáért, kivéve a sportszakmai feladatokat, amelyekért a versenybíróság elnöke a felelős.

2.3. A bajnokságok helyszíneit és időpontjait a MEFS versenynaptára tartalmazza. A MEFOB és különféle versenyek eredményeit a MEFS kiadványaiban és honlapján közzéteszi.

2.3.1. Az egyes versenyek, döntők időpontját az érintett országos sportági szakszövetségek egyetértésével, az adott sportág éves versenynaptárához igazodva kell meghatározni.

2.3.2. A bajnokságok lebonyolításához szükséges dokumentumok (nevezési lapok, elszámolási és beszámolási nyomtatványok) a MEFS honlapjáról letölthetők.

2.4. A versenykiírás a sportági referens és a rendező együttes javaslatára, a MEFS jóváhagyásával válik véglegessé. Vita esetén a MEFS Versenysport Bizottsága dönt.

2.5. A MEFOB-ok résztvevői az általános szabályokról szóló részben meghatározottak (1.2. és 1.3.) szerinti hallgatók, valamint a felsőoktatási intézmények főállású, részmunkaidős, az adott MEFOB idejében megbízással foglalkoztatott alkalmazottai, vendégoktatók, doktorjelöltek.

2.5.1. Egy hallgató adott sportágban csak egy intézmény/kar színeiben versenyezhet.

2.5.2. Egyes csapatsportágakban (3×3 kosárlabda, floorball, futsal, jégkorong, kézilabda, labdarúgás, rögbi, röplabda, strandkézilabda, ultimate frisbee, vízilabda – a továbbiakban együtt: csapatsportágak) a felsőoktatási intézmények belső döntés alapján vagy egy intézményi csapatot, vagy legfeljebb karonként egy-egy csapatot nevezhetnek.

2.5.3. A futsal, jégkorong, kosárlabda és vízilabda MEFOB-ok részvételi feltételeit az adott sportszövetségek és a MEFS által közösen kidolgozott versenykiírás szabályozza.

2.5.4. A MEFOB többi sportágában az adott sportág versenykiírása szerint indíthatnak versenyzőket a felsőoktatási intézmények.

2.5.5. A MEFS a Magyar Paralimpiai Bizottsággal (MPB) együttműködve parasportok inkluzív MEFOB versenyeinek megrendezését is meghirdeti. Parasportok MEFOB versenyeinek speciális részvételi feltételeit az adott esemény versenykiírása tartalmazza.

2.6. A MEFOB sportágait a MEFS Versenysport Bizottságának javaslata alapján a MEFS Elnöksége állapítja meg. MEFOB-ok az alábbi sportágakban szervezhetők (MEFOB III. kategória esetében más sportágak versenyeit is meg lehet rendezni):

3x3 kosárlabda

Aerobic

Asztalitenisz

Atlétika

Birkózás

Cheerleading

Csörgőlabda

Duatlon

Ergométer

Erőemelés

Evezés

Fallabda

Falmászás

Félmaraton, maraton

Floorball

Futsal

Jégkorong

Judo

Kajak-kenu

Kézilabda

Kosárlabda

Labdarúgás

Mountain bike

Országúti kerékpár

Rögbi

Röplabda

Sakk

Sportlövészet

Strandkézilabda

Strandröplabda

Súlyemelés

Tájfutás

Terepakadályfutás

Testépítés, fitness

Tízevezés

Tollaslabda

Torna

Triatlon

Ultimate frisbee

Úszás

Vívás

Vízilabda

Váltófutás (Szarvasűzők, Rókaűzők)

2.7. A MEFOB-ok rendezésére benyújtott pályázatok alapján az egyes sportági versenyeket a 2.2. pontban meghatározott bíráló bizottság javaslata alapján a MEFS Elnöksége az alábbi három kategóriába sorolja be.

 

2.7.1. MEFOB I. kategória esetében

 • a MEFS a nyertes pályázó számára engedélyezi a Magyar Egyetemi - Főiskolai Bajnokság (MEFOB) elnevezés használatát és igazolja, hogy a verseny győztese(i) az adott év magyar egyetemi-főiskolai bajnoka(i);
 • a MEFS állja a rendezvény költségét (feltétel, hogy a MEFS részt vehet a költségvetés optimalizálásában, önköltség vállalása előnyt jelent);
 • nevezési díj az induló hallgatóktól nem szedhető, azonban a 2.10. pontnak megfelelő egységes regisztrációs díjat kell beszedni, amely a Rendezőt illeti, és arról számlát állít ki a befizetőnek a benevezett hallgatók létszáma alapján. A regisztrációs díjak összegét az utófinanszírozott támogatási összegből a MEFS levonja;
 • a MEFS a jelen Általános versenykiírásban meghatározott részletes elvárásokat támaszt a Rendezőkkel szemben, amelyeket szerződésben rögzítenek;
 • a MEFOB – az illetékes sportági szakszövetség döntése alapján, sportági sajátosságokat figyelembe véve – meghatározó része az Universiadéra és az Egyetemi Világbajnokságokra (EVB) történő kvalfikációs rendszernek; az Európai Egyetemi Játékokon (EEJ), illetve Európai Egyetemek Bajnokságain (EEB) való részvételi szándék esetében pedig a MEFOB-on elért helyezés alapján rangsorolhatók a részvételre jelentkezők.
 • a MEFS a sportági szövetségekkel egyeztetve, a rendelkezésre álló források erejéig, látvány-csapatsportágak esetében Tao források bevonásával támogatást nyújt a MEFOB győztesek EEJ és EEB versenyeken való részvételéhez;
 • a MEFS minőségbiztosítási feladatot lát el a sportesemény szakmai minőségének garantálása és az Általános Versenykiírásban foglaltak betartása érdekében;
 • a MEFS kiemelten kezeli a rendezvényt, és támogatást nyújt a marketing, PR, kommunikációs és protokolláris feladatok ellátásához
 • a MEFS megküldi az adott verseny kiírását a Sportirodák részére, honlapján és a közösségi médiában felületet biztosít az eseménynek.

 

2.7.2. MEFOB II. kategória esetében

 • a MEFS a nyertes pályázó számára engedélyezi a Magyar Egyetemi - Főiskolai Bajnokság (MEFOB) elnevezés használatát és igazolja, hogy a verseny győztese(i) az adott év magyar egyetemi-főiskolai bajnoka(i);
 • a MEFS – előzetes egyeztetések alapján – a Rendezőkkel és az általuk bevont egyéb támogatókkal közösen állja a verseny költségét (feltétel, hogy a MEFS részt vehet a költségvetés optimalizálásában, önköltség vállalása előnyt jelent);
 • a rendezvény érmeit a MEFS biztosítja;
 • a MEFS javasolja, hogy a Rendezők egyeztessenek a sportági szövetségekkel Tao és egyéb kiemelt sportági támogatások bevonásáról;
 • nevezési díj az induló hallgatóktól nem szedhető, azonban a 2.10. pontnak megfelelő egységes regisztrációs díjat kell beszedni, amely a Rendezőt illeti, és arról számlát állít ki a benevezett hallgatók létszáma alapján. A regisztrációs díjak összegét az utófinanszírozott támogatási összegből a MEFS levonja;
 • a MEFS a jelen Általános Versenykiírásban meghatározott részletes elvárásokat támaszt a Rendezőkkel szemben, amelyeket szerződésben rögzítenek;
 • a MEFS javasolja, hogy az illetékes sportági szakszövetségekkel egyeztetve a MEFOB képezze részét az Universiadéra és az EVB-ra történő kvalifikációs rendszernek; az Európai Egyetemi Játékokon, illetve Európai Egyetemek Bajnokságain való részvételi szándék esetében pedig a MEFOB-on elért helyezés alapján rangsorolhatók a részvételre jelentkezők;
 • a MEFS a sportági szövetségekkel egyeztetve, a rendelkezésre álló források erejéig, látvány-csapatsportágak esetében Tao források bevonásával támogatást nyújt a MEFOB győztesek EEJ és EEB versenyeken való részvételéhez;a MEFS minőségbiztosítási feladatot lát el a sportesemény szakmai minőségének garantálása és az Általános Versenykiírásban foglaltak betartása érdekében;
 • a MEFS – erőforrásai függvényében – anyagi támogatást nyújt a rendezvény PR, marketing, kommunikációs és protokolláris feladatainak ellátásához;
 • a MEFS megküldi az adott verseny kiírását a Sportirodák részére, honlapján és a közösségi médiában felületet biztosít az eseménynek.

 

2.7.3. MEFOB III. kategória esetében

 • a MEFS a nyertes pályázó számára engedélyezi a Magyar Egyetemi - Főiskolai Bajnokság (MEFOB) elnevezés használatát és igazolja, hogy a verseny győztese(i) az adott év magyar egyetemi-főiskolai bajnoka(i);
 • az esemény megrendezésének költségeit a Rendező állja;
 • a rendezvény érmeit a MEFS biztosítja;
 • a nevezési díjat a szervezők állapítják meg, ami a Rendezőt illeti;
 • a sikeres megszervezés a pályázó által a sportágban következő évben beadott MEFOB pályázat elbírálásánál előnyt jelent;
 • kivételes esetben az Általános Versenykiírásban nem szereplő sportágban is beadható pályázat;
 • a MEFS minőségbiztosítási feladatot lát el a sportesemény szakmai minőségének garantálása és az Általános Versenykiírásban foglaltak betartása érdekében;
 • a MEFS megküldi az adott verseny kiírását a Sportirodák részére, honlapján felületet biztosít az eseménynek.

2.8. A pályázatok benyújtásának feltételei és bírálati szempontjai

2.8.1. Általános feltételek és szempontok

 • a pályázati adatlap részletes kitöltése;
 • a pályázó vállalja, hogy a verseny megfelel az Általános Versenykiírásban foglaltaknak;
 • a sportági referens és a sportági szakszövetség támogatása a pályázati adatlap aláírásával;
 • nem intézményi pályázó esetén egy kiválasztott felsőoktatási intézmény együttműködése, a pályázat támogatása a pályázati adatlap aláírásával­;
 • előnyt jelent, ha az adott sportágban az élsport mellett lehetőség van – a résztvevői létszámok növelése érdekében, valamint sportági sajátosságokat figyelembe véve – amatőr MEFOB, továbbá oktatói MEFOB megrendezésére is.

 

2.8.2. MEFOB I. és II. kategória feltételek és szempontok:

I kategória:

 • a várható résztvevői létszám: egyéni vagy páros versenyek esetében eléri az 55 főt, csapatsportágak esetében férfiaknál minimum 8, nőknél minimum 6 csapatot;
 • sportáganként minimum 5 felsőoktatási intézmény hallgatóinak részvétele;
 • a sportági szövetségekkel együttműködve törekszik a pályázó arra, hogy motiválják az élvonalbeli sportolókat a MEFOB-on történő részvételre, a hazai élmezőny jelentős része vegyen részt;
 • országos és helyi médiában való megjelenés biztosítása;
 • plakátok, beharangozók készítése, a verseny meghirdetése;
 • szurkolók toborzása;
 • a sportághoz kapcsolódó prominens vendégek meghívása.

II. kategória:

 • a várható résztvevői létszám: egyéni vagy páros versenyek esetében eléri az 25 főt, csapatsportágak esetében kategóriánként minimum 4 csapatot;
 • sportáganként minimum 5 felsőoktatási intézmény hallgatóinak részvétele;
 • helyi médiában való megjelenés biztosítása;
 • plakátok, beharangozók készítése, a verseny meghirdetése;
 • szurkolók toborzása.

 

2.9. A nevezés rendje

2.9.1. A 2.5.2. pontban felsorolt csapatsportágak nevezéseit az adott tanévet megelőzően, szeptember 10-ig (kedvezményes nevezés esetén június 15-ig) kell a MEFS címére

Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség

1123 Budapest, Alkotás út 44.

E-mail: iroda@mefs.hu

megküldeni az 1. sz. melléklet szerinti nevezési lapon, e-mailben csatolt anyagként.

 

2.9.2. A MEFOB többi sportágában a nevezést a versenykiírásban közöltek szerint, az ott meghatározott időre és címre kell megküldeni a 2. sz. melléklet szerinti nevezési lapon.

 

2.9.3. Hiányos, vagy határidő után érkező nevezéseket a Rendezők nem fogadnak el.

 

2.9.4. A nevezési lapot csapatsportágak esetében az intézménnyel szerződött (MEFS tag) sportszervezet (egyesület), vagy az intézményi sportszakmai szervezeti egység aláírásra jogosult személyének kell aláírnia és pecsétjével ellátnia.

 

2.10. Regisztrációs díj fizetésének rendje

2.10.1. Minden Rendező – a 2.5.2. pontban szereplő csapatsportágak kivételével – az eseményen részt vevő versenyzők után a versenykiírásban szerepeltetett fizetési határidőn belül 500 Ft/fő regisztrációs díjat szed. A regisztrációs díj a Rendezőt illeti, és arról számlát állít ki a benevezett hallgatók létszáma alapján. A regisztrációs díjak összegét az utófinanszírozott támogatási összegből a MEFS levonja. Csapatsportágak regisztrációs díja a kedvezményes fizetési határidőn (június 15.) belül 3.000 Ft/csapat, ezt követően a szeptember 10-i határidőig 6.000 Ft/csapat, amelyet a MEFS számlájára kell átutalni.

2.10.2. A versenykiírásban szereplő határidő lejárta után a regisztrációs díj a 2.5.2. pontban felsorolt csapatsportágakban 12.000 Ft/csapat, a többi sportágban 1.000 Ft/fő.

2.10.3. Az egyes sportágak, illetve rendezvények esetében a fenti  regisztrációs díjtól az érintettek előzetes véleményének kikérésével el lehet térni. Ezeket a változásokat – a MEFS jóváhagyását követően – a versenykiírásban rögzíteni kell.

2.10.4. A regisztrációs díj nem tartalmazza az utazás/szállás/ellátás, illetve a Rendező által biztosított egyéb szolgáltatások költségét.

2.10.5. Amennyiben csapatsportágak bajnoksága előre nem látott, elháríthatatlan esemény (vis maior) bekövetkezése esetén félbeszakad, azok lezárása nem lehetséges, a résztvevők által befizetett regisztrációs díjak nem visszatéríthetők.

 

2.11. Az óvás általános szabályai

2.11.1. Az általános versenykiírás hatálya alá tartozó verseny ideje alatt az óvási ügyeket – írásos bejelentés és az óvási díj egyidejű befizetése esetén – első fokon a versenybíróság, másodfokon a MEFS képviselője által felkért fellebbezési bizottság tárgyalja. A másodfokú határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

2.11.2. A MEFS országos döntőin és versenyein a versenybíróság köteles megalakítani az óvással kapcsolatos bizottságokat.

2.11.3. A 2.5.2. pontban felsorolt csapatsportágak esetén a selejtezőben első fokon a sportági referens dönt az érintettek meghallgatásával. Másodfokon a MEFS Versenysport Bizottságának elnöke, a sportági referens és az elnökség egy tagja együttesen dönt. További fellebbezésnek helye nincs.

2.11.4. Óvási díj egyéni versenyszámban 3.000 Ft, csapatsportágakban 5.000 ­Ft, fellebbezési díj 7.000. Ft, melyet a versenybíróságnál kell letétbe helyezni. A letétbe helyezett óvási és fellebbezési díjat az óvás elfogadása esetén vissza kell fizetni. Ellenkező esetben a pénzügyi szabályok betartásásval a MEFS  számlájára kell befizetni.

2.11.5. A MEFOB selejtező és elődöntő mérkőzésein/versenyein az óvást írásban a mérkőzés/verseny befejezésétől számított 24 órán belül, a döntőkön a mérkőzés befejezését követő 1 órán belül kell benyújtani. Postán feladott óvás esetén a postabélyeg kelte a mérvadó. Az óvás benyújtható faxon és e-mailen is csatolt anyag formájában  a versenykiírásban megadott címre.

2.11.6. Az első fokon hozott döntés ellen fellebbezni a határozat kézbevétele után, selejtező és elődöntő mérkőzéseken 24 órán belül, a döntőn 30 percen belül lehet.

2.11.7. Az óvás szabályait a sportági versenykiírások más­ként is szabályozhatják.

2.12. A MEFOB helyezett csapatok, illetve egyéni versenyzők elnyerik a

„Magyarország ... tanévi Egyetemi - Főiskolai Bajnoka”

címet. Az I - III. helyezett csapatok és egyéni versenyzők érem díjazásban része­sülnek.

2.12.1. Az érmeket – a Rendezővel kötött eltérő megállapodás hiányában – a MEFS, a csapatok, illetve egyéni versenyzők különdíjait, oklevelét a Ren­dező biztosítja.

2.12.2. Amennyiben egyéni sportág versenyszámában az indulók száma nem éri el a 6 főt vagy csapatsportágban a 4 csapatot, nem lehet bajnokot hir­detni. A győztes nem bajnok, hanem a versenyszám 1. helyezettje, eredménye nem számít bele a felsőoktatási intézmények közötti pontversenybe.

2.12.3. Amennyiben csapatsportágak bajnoksága előre nem látott, elháríthatatlan esemény (vis maior) bekövetkezése esetén félbeszakad, azok lezárása nem lehetséges, a MEFS a sportági referenssel és a sportág sportági szövetségével egyeztetve a bajnokság állásának figyelembe vételével dönt a bajnokság eredményhirdetés nélküli lezárásáról, esetlegesen az aktuális állás szerinti eredményhirdetésről és ennek megfelelően az Intézményi MEFOB pontverseny pontjainak megítéléséről.

2.13. A MEFOB-ok és ezen keresztül az egyetemi sport népszerűsítése érdekében 

2.13.1. 

 • a versenyek sajtóközleményeit, híreit, eredményeit és beszámolóit közvetlenül az esemény után el kell juttatni
 • a MEFS honlapjához, FB-oldalához és hírleveléhez az alábbi címre

anita.szabo-ambrus@mefs.hu , gyorgy.kovacs@mefs.hu;

 • a felsőoktatási intézményekhez, hallgatói lapokhoz, honlapokhoz és FB-oldalakhoz;
  • a Magyar Olimpiai Bizottsághoz (MOB) és az érintett sportági szakszövetségekhez;
  • az országos és helyi média képviselőihez.

A kapcsolódó hirdetésekben és cikkekben hivatalos támogatóként meg kell említeni a MEFS nevét és/vagy honlapcímét.

 

2.13.2.

 • a versenyek kommunikációs anyagain, kiadványain fel kell tüntetni
 • a MEFS logóját és honlapcímét;
 • a MEFS és a HÖOK közös sportkampányának (SportPont Program) logóját.

2.13.3.

 • a verseny előtt legalább két héttel meg kell küldeni
 • a versenykiírás tervezetét jóváhagyásra;
 • egy beharangozó cikket egy-két fényképpel, az ismert sportolók és meghívott vendégek felsorolásával.
 • a versenyre szóló hivatalos meghívót a MEFS elnöke és főtitkára, a helyi partner egyetem rektora, kancellára, valamint a verseny helyszínéül szolgáló település/kerület polgármestere részére.

2.13.4. 

 • a verseny befejezését követően meg kell küldeni
 • azonnal a dobogós helyezettek adatait: név, intézmény, elért (pl. idő-) eredmény, továbbá lehetőség szerint két, jó minőségű fényképet;
 • legfeljebb 12 órán belül a részletes eredménylistát: valamennyi részt vevő hallgató neve, intézménye, elért eredménye, helyezése;
 • legfeljebb három napon belül a szöveges beszámolót: a verseny neve, időpontja, helyszíne, résztvevői létszám, ismert sportolók és díszvendégek, továbbá a verseny rövid értékelése;
 • amennyiben készültek, jó minőségű és eredeti felbontású képeket a versenyről (kiemelten a győztesekről, ismert sportolókról, vendégekről);

2.13.5.

 • a verseny befejezése után egy héttel
 • részletes listát a versenyhez kapcsolódó esetleges média-megjelenésekről (pl. egyetemi lapok, önkormányzati vagy helyi lapok, országos médiumok).

 

2.14. Egyéb rendelkezések

2.14.1.

 • A sportolók indulási jogosultságát a Versenybíróság ellenőrzi. Ennek során a csapatvezetők (amennyiben nincs, akkor meguk a sportolók) – a nevezés alapján – diákigazolvánnyal/index-másolattal/felvételi értesítővel és személyi igazolvánnyal igazolják a részt vevő sportolók személyazonosságát és felsőoktatási státusát, továbbá
 • amennyiben a sportági versenykiírásban szerepel, bemutatják az érvényes (sport)orvosi igazolást;
 • igazolják a regisztrációs vagy nevezési díj befizetési kötelezettségek teljesítését.

2.14.2. Diákigazolvány hiányában hivatalos intézményi igazolást kell bemutatni a hallgatói jogviszonyról.

 

2.14.3. Minden olyan kérdésben, melyről a jelen szabályzat nem rendelkezik, az az adott sportág szakszövetségének érvényben lévő „Verseny- és játéksza­bályai” szerint kell eljárni.

 

2.14.4. Amennyiben a kormány által kihirdetett veszélyhelyzet fennállása idején szükséges az igazolások beszerzése, azok a minkenkori kormányzati intézkedések betartásával, adott esetben az egyetem személyes felkeresése nélkül, elektronikus úton szerezhetők be.

2.15. Látvány csapatsportágak MEFOB versenyeinek Tao-forrásból történő finanszírozása esetén, összhangban a 3.4. pontban foglaltakkal – a MEFOB versenyek kiírását és lebonyolítását a MEFS az adott sportági szövetségekkel, mint Rendezőkkel kötött különmegállapodásokban rögzíti. Ennek megfelelően a jelen Általános Versenykiírás 1.2, 2.2, 2.4, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 pontjai az érintett sportágak esetében nem alkalmazandók, specifikus szabályaikat a MEFS és az adott sportszövetségek jóváhagyásával elfogadott versenykiírások tartalmazzák. 

 

3. MEFOB sportági szabályok

 

3.1. MEFOB-nak az a sportág/versenyszám számít, ahol egyéniben legalább 6 fő, míg csapatban/párosban legalább 4 csapat/páros indul.

3.2. A sportági versenykiírásokat az adott versenynek megfelelően kell meghatározni. Minden sportágra, minden évben aktuális versenykiírást kell készíteni a sportági referensnek az előző évi tapasztalatok alapján.

3.3. A sportági versenykiírásnak tartalmazni kell

 • a sportágon belüli versenyszámokat;
 • a versenyszámonkénti részvétel, intézményenkénti és versenyszámonkénti létszám lehetőségeit illetve korlátozását;
 • ahol szükséges a nevezési szinteket, a nevezés rendjét ranglisták, súlycsoportok alapján;
 • csapatsportágakban – a sportágra jellemző szabályok alapján – a csapatok létszámát és a nevezhető játékosok számát;
 • amatőr kategória részvételi feltételeinek konkrét meghatározását, amennyiben van ilyen;
 • egyéni sportágak/versenyszámok esetében az intézmények által nevezhető létszámot;
 • GDPR adatvédelmi szabályzatot szövegszerűen az alábbiak szerint:

„ADATKEZELÉS

A MEFOB-on való részvétellel személyes adatait a MEFS számára adatkezelés céljából átadja, melyet a MEFS az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján kezel. Az adatok kezelése kizárólag a versenyeredmények nyilvántartása miatt, speciális és jogos érdekből történik.”;

 

 • a koronavírus járványhelyzet fennállása idején a mindenkori kormányzati intézkedések és ez alapján a sportág sportági szövetsége által meghatározott szabályokat.

 

3.4. Szükség esetén el lehet vagy el kell térni a sportág általános szabályaitól, de ezt az érintett sportági szövetséggel, sportági referenssel és a Rendezővel egyeztetni kell.

3.5. A MEFOB rendezésében szervezőként vagy együttműködőként részt vevő intézmény vezetője védnökséget vállal a bajnokság felett.

3.6. Nevezési határidők és feltételek vonatkozásában a sportági versenykiírás a MEFS jóváhagyása alapján rendelkezhet az általános versenykiírásban leírtaktól eltérően is. Nevezni a 2.9. pontban foglaltaknak megfelelően, a határidők betartásával kell.

3.7. A játékvezetésre és bíráskodásra vonatkozóan a sportági versenykiírások és a szövetségi előírások a meghatározók. A sportági szakszövetségekkel együttműködve törekedni kell a játékvezetői díjak mérséklésére a MEFOB versenyein úgy, hogy az ne csökkentse a versenyek minőségét.

3.8. A sportág általános szabályai és az ismert erőviszonyok szerint – a gazdaságossági szempontok figyelembevétele mellett – kell a sorsolásokat és kiemeléseket elvégezni, a lebonylítást megszervezni.

3.9. A létesítményeket illetően a hazai sportági bajnokságokra érvényes feltételeket kell biztosítani.

3.10. Az eredményhirdetés ünnepélyességét biztosítani kell. (ld. 3. sz. melléklet a MEFOB protokollról). Az eredményhirdetésen minden résztvevőnek meg kell jelennie, ellenkező esetben díjától megfosztható. A koronavírus járványhelyzet fennállása idején a mindenkori kormányzati intézkedések és ez alapján a sportág sportági szövetsége által meghatározott szabályok betartásával tartható meg az eredményhirdetés.

3.11. A fegyelmi eljárásokat és az óvást illetően az általános és sportági szabályok betartásával a sportági versenykiírások a meghatározók. A versenykiírásban nevesíteni kell az általános szabályokban leírt bizottságokat és meg kell határozni azok működését..

3.12. Intézmények közötti pontverseny az adott sportági versenykiírásokban szereplő versenyszámok eredményei alapján, a MEFS Elnöksége által meghatározott módon kerül kiszámításra az alábbiak szerint:

 (versenypontok)

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

egyéb

Versenyszámonként

10

8

7

6

5

4

3

2

1

A végső sorrend az 1000 fő hallgatóra eső versenypontok száma alapján alakul ki. Ehhez az intézményi versenypontszámot el kell osztani az intézmény nappali hallgatói létszámával (Oktatási Hivatal statisztikája alapján), majd megszorozni ezerrel. Így az 1000 fő nappali hallgatóra jutó pontszám adja az eredményt és dönti el a helyezéseket. Azonos pontszám esetén a több szerzett helyezés (I., majd II., majd III. stb.) dönt. A pontverseny állását a MEFS honlapján folyamatosan megjeleníti.

3.13. A rendezési költségeket az I. kategóriás MEFOB versenyek esetén a MEFS teljesen, II. kategóriás MEFOB versenyek esetében a MEFS részlegesen, III. kategóriás MEFOB versenyek esetében a Rendező biztosítja.

3.14. A bajnoki versenyek költségeinek csökkentésére a Rendezők szponzorokat, támogatókat biztosítanak.

3.15. A MEFOB dokumentumait (2.3.2. pont) a MEFS honlapján letölthető formában is biztosítani kell.

Banner
Banner
Banner
Támogatóink