112 éves a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség

A Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség tagja

Vízilabda MEFOB 2017/2018
1021 Budapest II. kerület,

1021. Budapest II. kerület,

Magyar Vízilabda Szövetség
Férfi és Női Egyetemi Vízilabda Bajnokság
2017. évi Versenykiírása
- 2017/2018. évi bajnoki szezon -

1. Általános rendelkezések
1.1. A Bajnokság kiírója
A Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) Elnöksége és a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (MEFS)

1.2. A Bajnokság szervezője
Az MVLSZ és a MEFS gyakorol minden olyan jogkört a sportszervezetek, játékosok és a bajnokságban közreműködő valamennyi személy felett, amelyre a jogszabályok, az MVLSZ és a MEFS szabályzatai, valamint a Versenykiírás felhatalmazzák. Az Egyetemi Vízilabda Bajnokságot a Magyar Vízilabda Szövetség Versenybíró Bizottsága (VB) szervezi, irányítja és ellenőrzi. A Versenykiírástól való esetleges eltérések tárgyában a Versenybíró Bizottság dönt, döntésével szemben jogorvoslati lehetőség nincs.

1.3. A Bajnokság célja
A felsőoktatási sportéletben a vízilabda támogatása és népszerűsítése, továbbá az egyetemi és főiskolai hallgatók ösztönzése az egészséges életmód folytatására.

1.4. A Bajnokság elnevezése
2017. évi Egyetemi Vízilabda Bajnokság

2. Alkalmazandó szabályok


2.1. Általános szabályok
A Bajnokság mérkőzéseire a jelen szabályzatban foglaltak, valamint a FINA vízilabda szabályok – a Versenyszabályzatban meghatározott azon eltérésekkel, melyek alkalmazását jelen versenyforma nem zárja ki – érvényesek.

A Bajnokság a sportról szóló 2004. évi I. törvény 31. § (1) bekezdés c) pontja szerinti vegyes versenyrendszernek minősül.

A Bajnokság mérkőzésein elkövetett brutalitás miatti automatikus eltiltás csak ebben a bajnokságban kerülhet letöltésre.

A csapatok létszámára az általános szabályok irányadók.

Az elődöntőben és a döntőben a mérkőzéseket döntésig kell játszani. Amennyiben a rendes játékidőben nem születik döntés, úgy a FINA szabályok szerinti szétlövést kell alkalmazni (5-5 büntető).


2.2. Speciális szabályok
- A pálya hosszúsága 25 méter;
- A labda mérete 4-es;
- A játékidő negyedenként 8 perc, futó órával;
- A negyedik negyed utolsó percében lőtt gól után az órát meg kell állítani, majd a játék a játékvezető jelzése után folytatódhat;
- A negyedek közötti szünet 2 perc;
- Nincs 30 másodperces támadó idő, túlzott passzivitás esetén a játékvezető kézfeltartással jelzi a passzív játékot, ebben az esetben egy lövésre még van lehetőség;
- A csapatok létszáma: 5 mezőnyjátékos és 1 kapus (5+1 fő);
- Kontrafaultot kizárólag az alábbi súlyos szabálytalanságok esetén kell ítélni:
     Víz alá vitt labda,
     Center pozícióban elkövetett súlyos szabálytalanság;
- A kiállított játékos, amint kiér a kiállítási zónába és a fejét szemmel jól láthatóan a víz fölé emeli, azonnal visszajöhet;
- Mérkőzésenként összesen 2 időkérési lehetőség van;
- 7 méteren kívülről lőtt találat 2 gólnak számít;
- Egy csapatban kizárólag egy férfi OB I osztályban szereplő játékos vehet részt; a női bajnokságra a jelen korlátozás nem vonatkozik.
- Az MVLSZ Elnöksége jogosult a szabályzatoktól eltérő további speciális szabályok és feltételek meghatározására. Az Elnökség ezen rendelkezéseket az első mérkőzés előtt legkésőbb 21 nappal az MVLSZ hivatalos honlapján teszi közzé a jelen versenykiírás kiegészítéseként.

3. A Bajnokság résztvevői, nevezés
3.1. Nevezés
A Bajnokság zárt versenyrendszerű, arra kizárólag Magyarországon működő felsőoktatási intézmények csapatai nevezhetnek. Felsőoktatási intézményenként kizárólag egy csapat indulhat, függetlenül attól, hogy hány kar működik az létesítmény keretein belül.

3.2. Játékosok szereplésének feltételei
A Bajnokságba nevező csapatok résztvevői:
a) egyetemi vagy főiskolai hallgatói jogviszonnyal rendelkező sportolók;
b) végzett hallgatók az abszolutórium megszerzésének évében, illetve az azt követő naptári évben.
A nevezés benyújtásával egyidejűleg a csapatoknak le kell adni a felsőoktatási intézmény hivatalos aláírásával és pecsétjével ellátott összesítő listát, amely a csapatban részt vevő játékosok hallgatói jogviszonyát, illetve az abszolutórium megszerzésének évét igazolja. Egy játékos csak egy felsőoktatási intézmény listáján szerepelhet, függetlenül a hallgatói jogviszonyainak számától.
Minden játékosnak érvényes sportorvosi engedéllyel kell rendelkeznie, amelyet a mérkőzéseket megelőzően igazolni köteles. Amennyiben a játékos érvényes MVLSZ versenyengedéllyel rendelkezik, az MVLSZ által kibocsájtott MVLSZ-kártyával igazolhatja a sportorvosi engedélyének érvényességét.

3.3. Korhatár
A Bajnokságban részt vevő játékosok felső korhatára 28 év (1989-ben született vagy fiatalabb).

3.4. Nevezése határidő
2018. január 10.

3.5. Nevezési díj
50.000,- Ft, azaz Ötvenezer Forint.

3.6. Nevezés benyújtása
A csapatok az előírt határidőn belül, a nevezési díj megfizetését követően nevezésüket a versenyiroda@waterpolo.hu e-mail címre küldhetik meg, mellékelve a következő dokumentumokat:
- Nevezési lap;
- Felsőoktatási intézmény hivatalos aláírásával és pecsétjével ellátott összesítő lista;
- Nevezési díj befizetését igazoló bizonylat.

4. A Bajnokság lebonyolítása, rendezése, helyszíne

4.1. Sorsolás
A csoportmérkőzések, negyeddöntők, valamint elődöntők résztvevőit a VB sorsolja össze.
A csoportmérkőzések sorsolásának helye és időpontja: MVLSZ székház, 2018. január 12. 12.00
A lejátszott köröket követő további sorsolások helyéről és idejéről az MVLSZ Versenyiroda előzetesen értesíti az érintett sportszervezeteket.

4.2. Lebonyolítás
A VB a nevezések függvényében határozza meg a lebonyolítás pontos rendjét, a tervezett játéknapokat, valamint a mérkőzések helyszínét, melyet a versenykiírás kiegészítéseként tesz közzé.

4.3. Mérkőzésen részt vevő hivatalos személyek
A mérkőzéseket egy fő játékvezető vezeti.
A mérkőzéseket egy fő ellenőr felügyeli.
A versenybíróság feladatát egy fő titkár látja el.

5. Jogorvoslat
Az óvás előterjesztésére, elbírálására, valamint a fellebbezésre az MVLSZ Versenyszabályzatának óvással kapcsolatos rendelkezései az irányadók.

6. Fair Play
A Bajnokság során megrendezett valamennyi mérkőzés megkezdése előtt, a csapatok bemutatását megelőzően a következő Fair Play üzenetet a hangosbemondón keresztül ismertetni kell.

“Kedves Szurkolók!
A sportszerű feltételek biztosítása érdekében tisztelettel megkérjük vízilabda szerető közönségünket, hogy sportszerűen buzdítsák a csapatokat, korrekt, a vízilabdasport hagyományaihoz és értékeihez méltó körülményeket teremtve ezzel a résztvevő csapatok, játékvezetők, hivatalos személyek számára. Köszönjük.”

7. Díjazás
A mérkőzéssorozat győztese elnyeri az MVLSZ által felajánlott Egyetemi Vízilabda Bajnokság vándor kupáját.
Az I., II. és III. helyezett csapat tagjai (18 fő) éremdíjazásban részesülnek.
A díjakat a döntő mérkőzés után ünnepélyes keretek között adják át.

8. Költségek viselése
8.1. Rendezési költségek
A mérkőzések rendezési költségeit a Magyar Vízilabda Szövetség viseli. Az orvos költségét az érintett csapatok közösen viselik.
A résztvevő csapatok utazási és egyéb költségeiket maguk viselik. Ezen rendelkezések vonatkoznak az újrajátszandó mérkőzésekre is, kivéve, ha a VB másképp rendelkezik.

8.2. Közreműködők díjazása
A mérkőzésekre delegált közreműködők (játékvezetők és hivatalos személyek) díjait és utazási költségeit a Magyar Vízilabda Szövetség viseli. A közreműködői díjak a mérkőzés időpontjában hatályos OB II. tarifa szerint kerülnek megfizetésre.

8.3. Óvás, fellebbezés
Az óvás díja: 50.000,- Ft (azaz Ötvenezer Forint)
A fellebbezés díja: 100.000,- Ft (azaz Százezer Forint)

Verseny időpontok:

Február 17.  - 1. forduló

Április 7. - 2. forduló  - negyeddöntő

Április 21. - Döntő

Sorsolás:

A csoport:
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 
BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM 
DEBRECENI EGYETEM 
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
 
B csoport:
TESTNEVELÉSI EGYETEM 
BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM 
SEMMELWEIS EGYETEM 
ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM

_________________________________________________________________________

1. forduló mérkőzései

2018. febr. 17. 14:30

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Komjádi Béla Sportuszoda

2018. febr. 17. 15:30

Budapesti Gazdasági Egyetem

Debreceni Egyetem

Komjádi Béla Sportuszoda

2018. febr. 17. 15:30

Testnevelési Egyetem

Eszterházy Károly Egyetem

Hajós Alfréd Sportuszoda - fedett

2018. febr. 17. 16:30

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Debreceni Egyetem

Komjádi Béla Sportuszoda

2018. febr. 17. 16:30

Budapesti Corvinus Egyetem

Semmelweis Egyetem

Hajós Alfréd Sportuszoda - fedett

2018. febr. 17. 17:30

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Budapesti Gazdasági Egyetem

Komjádi Béla Sportuszoda

2018. febr. 17. 17:30

Eszterházy Károly Egyetem

Semmelweis Egyetem

Hajós Alfréd Sportuszoda - fedett

2018. febr. 17. 18:30

Budapesti Gazdasági Egyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Komjádi Béla Sportuszoda

2018. febr. 17. 18:30

Testnevelési Egyetem

Budapesti Corvinus Egyetem

Hajós Alfréd Sportuszoda - fedett

2018. febr. 17. 19:30

Debreceni Egyetem

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Komjádi Béla Sportuszoda

2018. febr. 17. 19:30

Budapesti Corvinus Egyetem

Eszterházy Károly Egyetem

Hajós Alfréd Sportuszoda - fedett

2018. febr. 17. 20:30

Semmelweis Egyetem

Testnevelési Egyetem

Hajós Alfréd Sportuszoda - fedett

Hozzászólások
Új hozzászólás
Elküldés
Banner
Banner
Banner
Támogatóink