112 éves a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség

A Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség tagja

Vívás MEFOB
Debreceni Egyetem

Debrecen, Békessy Béla Vívócentrum

4034 Debrecen, Faraktár út 65.

4034 Debrecen, Faraktár út 65.

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS

VÍVÓ BAJNOKSÁG 

 

VERSENYKIÍRÁS

 

 1. A verseny célja:

A felsőoktatási intézmények női és férfi hallgatói részére színvonalas versenyzési lehetőség biztosítása vívás sportágban. A sportág további népszerűsítése, a szabadidő kulturált eltöltése, a felsőoktatási intézmények, intézményi sportszervezetek és DSE-k közötti kapcsolatok erősítése, továbbá az egyetemi-főiskolai országos bajnoki cím eldöntése.

 1. A verseny rendezője:
  • Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (MEFS) megbízásából a Debreceni Egyetem (4010 Debrecen, Egyetem tér 1.)
 2. A verseny védnökei:

Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos, a MEFS elnöke

Prof. Dr. Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora

Prof. Dr. Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja

Dr. habil. Balogh László, egyetemi docens, a DE Sporttudományi Koordinációs Intézet igazgatója

Csampa Zsolt, a Magyar Vívó Szövetség elnöke

Dr. Kamuti Jenő, a Nemzetközi Fair-Play Bizottság elnöke

 1. A verseny időpontja és színhelye: 2020.november 21-22., Békessy Béla Vívócentrum, 4034. Debrecen. Faraktár út 65.

Info: http://sportsci.unideb.hu www.debrecenivivas.hu

 1. A verseny programja:

2020. november 21. szombat

 • 10:00 Férfi párbajtőr egyéni
 • 12:00 Női párbajtőr egyéni
 • 14:00 Férfi párbajtőr csapat 
 • 15:00 Női párbajtőr csapat
 1. november 22. vasárnap
 • 10:00 Férfi kard egyéni 
 • 10:00 Férfi tőr egyéni
 • 12:00 Női kard egyéni
 • 12:00 Női tőr egyéni
 • 14:00 Férfi tőr csapat  
 • 14:00 Női tőr csapat
 • 14:00 Férfi kard csapat  
 • 14:00 Női kard csapat 

Eredményhirdetés: a versenyszámok után közvetlenül

 1. A verseny lebonyolítása:

Egyéni verseny:

1 kör után direkt tábla (a körvívás után nincs kieső)

Csapatverseny: 1-3 csapat esetén körvívás, 4 csapat felett direkt tábla, a helyezések levívásával. Egy csapatot 3+1 fő alkot. A legeredményesebb 3 csapattag egyéni versenyen elért helyezési számait összeadva kapjuk a csapatverseny előzetes rangsorát (az egyéniben nem induló versenyző 999-es eredménnyel lesz beszámítva). Egy egyetem több csapatot is indíthat, de az intézmények közötti pontversenyben csak a legeredményesebb csapat eredménye számít.

A verseny lebonyolítását speciális esetben a DT módosíthatja.

 1. A Bajnokság résztvevői:

Bármely, az adott félévre a nevező intézmény beiratkozott hallgatói (nappali, levelező, esti, távoktatásban, illetve doktoranduszképzésben résztvevők); a nevező intézményben hivatalos cserekapcsolat alapján részképzésben résztvevő külföldi felsőoktatási intézmény hallgatói; azon hallgatók, akiknek az adott intézményben szerzett végbizonyítványuk (abszolutórium) vagy diplomájuk a bajnokságot megelőző naptári évben kelt.

 1. Nevezési határidő: 2020. november 13. (péntek) 24.00-ig (helyszíni nevezés nincs!)

A versenyzőket az intézménynek kell neveznie, úgy, hogy a nevezéseket az intézményi Sportegyesület vagy az intézményi Sportközpont vagy Testnevelési Tanszék aláírásra jogosult személyének kell aláírni és pecséttel ellátni.

 1. Nevezési cím:
  • Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézet, 4032 Debrecen Egyetem tér 1.
  • Email:

 Rehák András: riiska@gmail.com Nevezési lap az egyéni versenyekhez a MEFS honlapjáról tölthető le! (https://mozduljra.hu/tartalmak/altalanos_versenykiiras). Csapatversenyre a helyszínen történik a nevezés.

 • E-mail-en történő nevezés esetén a nevező intézmény által hivatalosan kitöltött nevezési lapot postai úton a megadott címre meg kell küldeni, vagy a jelentkezésnél be kell mutatni.
 • A jelentkezés az adott versenyszám kezdete előtt fél órával zárul.

A regisztráció alkalmával az eredményösszesítő táblázatban a név, intézmény, Neptun kód, születési dátum adatok is rögzítésre kerülnek. A rendező a fenti adatokat a versenyt követően az eredményösszesítő elektronikus excel fájlban megküldi a MEFS-nek.

 1. Nevezési díj:

Egyéni: 2 500 Ft/fő/versenyszám

Csapat: 8 000 Ft/csapat

A nevezési díjakat a helyszínen kell fizetni!

A pontos számlaadás érdekében a versenyzők adják meg, hogy a számlát milyen címre kérik kiállíttatni.

 1. Díjazás:

Az egyéni versenyszámok I-III. helyezettjei érem, a IV-VIII. helyezettek oklevél díjazásban részesülnek.

A csapatversenyek I. helyezettjei érem és serleg; a II-III. helyezettek érem díjazásban részesülnek. Az összetett első helyezett serleget kap.

 1. Felszerelés:

Az MVSZ elnöksége által elfogadott 11/2018/3. számú határozat alapján a korosztálynak megfelelő felszerelés használata kötelező.

Felnőtt korosztály

 • Vívóruha – 350 N ajánlott a 800 N
 • Mellvéd – Női mezőnyben kötelező, férfiaknak ajánlott
 • Hónaljvédő – 800 N
 • Fejvédő – 1600 N
 • Penge – 5
 1. COVID19:

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az MVSZ elnökségének döntése értelmében minden megrendezésre kerülő verseny nézők nélkül megtartandó sportesemény.

A helyszínen a verseny ideje alatt kizárólag a versenyzők, edzők, egészségügyi személyzet, bírók, valamint a közreműködő személyek tartózkodhatnak. A felsőoktatási intézménynek a sportolókat kísérő edzőket is rögzíteni kell az adott versenyre a debrecenivivas@gmail.com e-mail címen. Az edzőket kizárólag a felsőoktatási intézmény rögzítheti. Az edzők rögzítése és a módosítás egészen a nevezési határidőig lehetséges. A nem nevezett és nem rögzített személyek nem léphetnek a verseny területére.

A felsőoktatási intézménynek minden esetben nyilatkoznia kell arról, hogy az általa indított versenyzők és kísérő edzők egészségesek, valamint arról, hogy a versenyt megelőző két hétben nem tartózkodtak külföldi országban. Amennyiben valamely versenyző a versenyt megelőző két hétben külföldön tartózkodott, úgy köteles a felsőoktatási intézménye részére az egészségügyi előírásoknak megfelelően 2 db negatív tesztet bemutatni. Továbbiakban a felsőoktatási intézmény felelőssége a versenyzők egészségügyi állapotának elsődleges ellenőrzése. Amennyiben a sportoló a rendelkezést megszegi, a sportolóval szemben fegyelmi eljárás folytatható le. Amennyiben a rendelkezést a sportoló egyesülete/felsőoktatási intézménye megszegi, az egyesülettel/felsőoktatási intézménnyel szemben akár a versenyből való kizárás szankciója is alkalmazható.

A Magyar Vívó Szövetség vállalja a versenybírók, főbíró, versenyigazgató, valamint az ellenőrök és rendezésben érintett MVSZ munkatársaknak az egészségügyi állapotának ellenőrzését, az arról szóló nyilatkozatok begyűjtését, megőrzését.

Az MVSZ a veszélyeztetett korosztályba tartozó edzők számára nem javasolja a versenyeken való részvételt.

Az általános védelmi intézkedéseknek megfelelően minden résztvevő személynek:

 • a védőtávolságot be kell tartani
 • kötelező az orvosi maszk szabályos viselése a zárt terekben minden, a helyszínen jelen lévő személy számára, kivéve a páston versenyzők részére, a mérkőzés ideje alatt.

Amennyiben a versenyző/edző a maszk viselésére vonatkozó szabályokat megszegi, úgy a versenyző és a felsőoktatási intézmény büntetéssel, akár kizárással is sújtható, valamint a szabályt megszegő személy a verseny helyszínének elhagyására köteles.

A verseny rendezője kiemelt figyelmet fordít a beléptetésre, lázmérésre (kizárólag a 37 fok alatti testhőmérséklettel rendelkező versenyző engedhető be a létesítménybe) öltözők, mosdók, zuhanyzók, közös helyiségek higiéniai állapotára.

A zártkapus versenyeken mindenki saját felelősségére vesz részt.

 1. Egyéb tudnivalók:

A szállás, étkezés és utazás költségi a benevezett intézményeket terhelik, a rendezéssel járó kiadásokat a rendező fizeti.

Várjuk a nevezéseket, és eredményes felkészülést kívánunk!

 

Mellékletek:

 1. A Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Vívóbajnokság összpont versenyének számítása

a.) Egyéni versenyeknél:

I. helyezett:

25 pont

VIII. helyezett:

16 pont

II. helyezett:

22 pont

IX.- XII. helyezettek:

10 pont

III. helyezett:

21 pont

XIII.-XVI. helyezettek:

8 pont

IV. helyezett:

20 pont

XVII.-XXIV. helyezettek:

6 pont

V. helyezett:

19 pont

XXV.-XXXII. helyezettek:

3 pont

VI. helyezett:

18 pont

XXXIII.-XLVIII. helyezettek:

1 pont

VII. helyezett:

17 pont

 

 

 

b.)  Csapatversenyeknél:

I. helyezett:

40 pont

IV. helyezett:

15 pont

II. helyezett:

30 pont

V. helyezett:

10 pont

III. helyezett:

20 pont

VI. helyezett:

5 pont

 

 

NYILATKOZAT

Felsőoktatási intézmény adatai

Felsőoktatási intézmény megnevezése: 

Székhely: 

Képviselő neve:

nyilvántartási szám: 

Versenyre vonatkozó adatok

Verseny megnevezése:

Verseny időpontja:

 

Alulírott, mint a ……………………….. felsőoktatási intézmény képviselője nyilatkozom arról, hogy a Magyar Vívó Szövetség Elnöksége 1/2020.08.17 számú versenyrendezéssel kapcsolatos határozatának megfelelően a felsőoktatási intézmény tudomása szerint az általa indított versenyzők egészségesek, valamint a versenyt megelőző két hétben nem tartózkodtak külföldön.

 

Amennyiben valamely versenyző a versenyt megelőző két hétben külföldön tartózkodott, úgy köteles a felsőoktatási intézmény részére az egészségügyi előírásoknak megfelelően 2 db negatív tesztet bemutatni.

 

Továbbiakban tudomásul vesszük, hogy a felsőoktatási intézmény felelőssége a versenyzők egészségügyi állapotára vonatkozó nyilatkozatok beszerzése, annak elsődleges ellenőrzése, a versenyző erre irányuló nyilatkozatának beszerzése.

 

 

                                                                                   ……………………………..

                                                                                                   aláírás

Hozzászólások
Új hozzászólás
Elküldés
Banner
Banner
Banner
Támogatóink