112 éves a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség

A Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség tagja

Strandröplabda MEFOB 2018


Velence, EFOTT

2481 Velence, Velence

2481. Velence, Velence

Strandröplabda Magyar Egyetemi - Főiskolai Országos Bajnokság
2017/2018. tanév - MEFOB Döntő


Versenykiírás

1. A verseny célja:

- A röplabdázás és a strandröplabdázás szervezett körülmények közötti országos népszerűsítése.
- Verseny- és játéklehetőség biztosítása felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára.
- Az eredmények alapján megállapítani a 2018. évi országos egyetemi-főiskolai strandröplabda női és férfi bajnok párosokat és további helyezetteket.

2. Versenyszámok

- Női páros
-  Férfi páros

3. A verseny időpontja, helyszíne

Időpont
: 2018. július 14-15. (szombat-vasárnap)
Helyszín: EFOTT Fesztivál, Velence

4. Előzetes versenyprogram:

Július 14., szombat:
 8:30 – 9:30: Regisztráció
 9:45: Megnyitó, technikai értekezlet
10:00: Mérkőzések kezdete
19:00: Mérkőzések vége

Július 15., vasárnap:
9:00: Mérkőzések kezdete
kb. 17:00: Eredményhirdetés

A végleges programot a nevezési határidőt követően küldjük meg a nevezett párosoknak e-mailben, legkésőbb július 10., kedd 16:00-ig.

5. Résztvevők köre, száma és részvételi feltételek

Résztvevők köre:
A MEFS általános versenyszabályzatának 1.2 pontban megfogalmazottak szerinti hallgatók: A MEFS által meghirdetett hazai versenyeken a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények hallgatói indulhatnak, továbbá azok a magyar állampolgárok, akik külföldi felsőoktatási intézményben rendelkeznek hallgatói jogviszonnyal, valamint a hazai felsőoktatási intézményekben tanuló, külföldi állampolgársággal rendelkező hallgatók. A már végzett hallgatóknak az abszolutórium megszerzésének évében és az azt követő naptári évben van indulási jogosultságuk.

Résztvevők száma:

- Versenyszámonként 16-16 páros
- A nevezett párosokat a páros tagjainak összeadott ranglistapontja alapján állítjuk sorba. Az MRSZ hivatalos egyéni ranglistái elérhetőek a www.hunvolley.hu honlapon.

Részvételi feltételek:
- a hallgatói jogviszony igazolása (diákigazolvány vagy iskolalátogatási igazolás)
- sportorvosi engedély (megléte igazolható röplabda sportolói igazolványban szereplő sportorvosi engedéllyel is), ennek hiányában orvosi igazolás
- a nevezési lap időben történő leadása
- regisztrációs díj befizetése

6. Lebonyolítás: 

- Mindkét versenyszámban: 16 csapatos, két vereséges, vigaszágas tábla.
- A mérkőzések 2 nyert játszmáig tartanak. Egy játszma 21 pontig tart, legalább 2 pont különbséggel. 1:1-es játszmaállásnál a döntő szett 15 pontig tart, legalább 2 pont különbséggel.
- A párosok kiemelése a játékosok összeadott egyéni ranglistapontja alapján történik. Pontegyenlőség esetén sorsolás dönt.

7. Regisztrációs díj
- 500,- forint/fő.
- A regisztrációs díj a helyszínen, készpénzben a regisztrációkor fizetendő!

8. Nevezés

- Határideje: 2018. július 6., péntek, 18:00.
- Pótnevezés, helyszíni nevezés nincs, a nevezési határidőn túli nevezéseket nem áll módunkban elfogadni.
-  Nevezés módja: a kitöltött nevezési lap beküldése legkésőbb a nevezési határidőig a következő e-mail címre: strandroplabda.mefob@gmail.com 
- A nevezési lap letölthető az alábbi linken keresztül: Nevezési lap
- Minden nevezésről visszaigazolást küldünk! Amennyiben a nevező játékos(ok) nem kapnak visszaigazolást legkésőbb 24 órával a nevezés elküldése után, minél előbb keressék fel a kapcsolattartót! (14. pont)
- Túljelentkezés esetén a nevezett párosokat legkésőbb július 10. kedd, 16:00-ig értesítjük arról, hogy pontjaik alapján bejutottak-e a legmagasabban rangsorolt 16 résztvevő páros közé.
- A MEFS Elnökség döntése értelmében valamennyi MEFS rendezvény automatikusan csatlakozik a SportPont programhoz. Ennek keretében a regisztráció alkalmával az alábbi adatok kerülnek rögzítésre: név, intézmény, NEPTUN kód, születési

Díjazás

A helyezésnek megfelelően kupa, érem, tárgyjutalom.

10. Költségek

- Nevezési díj, részvételi díj, belépődíj nincs (a verseny ideje alatt a résztvevők ingyen léphetnek az EFOTT Fesztivál területére)
- Regisztrációs díj (7. pont)
- A játékosok az utazási, és étkezési költségeiket saját maguk viselik.
- A játékosok számára a Fesztivál szervezője sátorhelyet biztosít a fesztivál területén belül, a játékosok számára elkülönített területen.

11. Óvás

A MEFS általános versenyszabályzatának 1.8 pontban megfogalmazottak szerint.
„A MEFOB selejtező és elődöntő mérkőzésein/versenyein az óvást írásban a mérkőzés/verseny befejezésétől számított 24 órán belül, a döntőkön a mérkőzés befejezését követő 1 órán belül kell benyújtani. Postán feladott óvás esetén a postabélyeg kelte a mérvadó. Az óvás benyújtható faxon és e-mailen is csatolt anyag formájában a versenykiírásban megadott címre.”
Óvási díj: 3.000 Ft. Elfogadott óvás esetén az óvási díj visszafizetésre kerül.

12. Egyebek
- A mérkőzéseket strandröplabda vizsgával rendelkező játékvezetők vezetik.
- A játékosok önmagukat, egyben oktatási intézményüket képviselik. A párosok hivatalos megnevezése „vezetéknév” (I. játékos) – „vezetéknév” (II. játékos). A nevek után zárójelben az intézmény/kar neve kerül feltüntetésre. Amennyiben egy páros tagjai más-más intézmény hallgatói, úgy a nevezési lap első sorában (nevező intézmény) azt kell megjelölni, amelyik intézmény neve alatt a páros szerepel. (A játékos adatoknál a saját intézményt kell beírni).
- Egy játékos csak egy párosban nevezhet.
- A mérkőzéseket a Rendező által biztosított strandröplabdával kell lejátszani.
- A versenyruházatnak az egy párosban játszó játékosoknál hasonló színűnek és szabásúnak kell lennie. A játékosoknak a mérkőzések, az interjúk, és a díjkiosztó alatt mez viselése KÖTELEZŐ. A játékosok karján vagy trikóikon 1-es, illetve 2-es számnak kell lennie.
- A rendezvényről hang- és képfelvétel készülhet. Rendező ezeket a felvételeket a sportág és a verseny népszerűsítése érdekében nyilvánosság elé tárhatja, ezeket a TV-ben, rádióban, sajtóban, videofilmen, fotón reklám céllal felhasználhatja. Aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető. A játékos semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőjével, a Szervezővel és/vagy a Rendezővel szemben.
- Elsősegély-nyújtó hely, orvosi ügyelet biztosított.
- A MEFOB általános és jelen sportági versenykiírásban rögzítettek betartását a versenyre történő nevezéssel a játékosok önmagukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.
- A játékszabályok ismerete és betartása kötelező.
- A kiírásban nem szereplő minden egyéb kérdésben a helyszínen a versenyigazgató dönt.

13. Rendező
Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség
1146 Budapest, Magyar Sportok Háza, Istvánmezei út 1-3.
Tel: (061) 460-6915; (061) 460-6884; Fax: (061) 460-6915;
E-mail: iroda@mefs.hu
Honlap: www.mefs.hu

14. Szervező
Budapesti Corvinus Egyetem
1093 Budapest, Fővám tér 8.

Főszervező:
Dobránszki Gergő, sportreferens
E-mail: gergo.dobranszki@gmail.com
Mobil: 06 30 537 5550

Kapcsolattartó:
Filipowicz Dóra
E-mail: strandroplabda.mefob@gmail.com
Mobil: 06 30 605 4635

Jelentkezés:
E-mail: strandroplabda.mefob@gmail.com

A Szervező fenntartja magának a jogot az esetleges változtatásokra, amelyekről megfelelő időpontban az érintetteket tájékoztatja.

Budapest, 2018. május 31.

Hozzászólások
Új hozzászólás
Elküldés
Banner
Banner
Banner
Támogatóink