112 éves a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség

A Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség tagja

Röplabda MEFOB 2018
8127 Aba,

8127. Aba,

Röplabda

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság

Versenykiírás - 2017-2018. tanév

A bajnokság célja:

 1. A röplabda sportág, az egészséges életmód, az egyetemi sportolás népszerűsítése.
 2. Megállapítani a 2017-2018. tanév MEFOB bajnok csapatait.
 3. Versenyzési, sportolási lehetőség biztosítása a felsőoktatásban résztvevő röplabdások számára.

A bajnokság kiírója:

Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS)

1146 Budapest, Magyar Sport Háza, Istvánmezei út 1-3.

Tel: (061) 460-6915; (061) 460-6884; Fax: (061) 460-6916;

E-mail: iroda@mefs.hu

Honlap: www.mozduljra.hu

A bajnokság lebonyolításáért felelős:

A MEFS által kijelölt Versenybíró (VB).

Kapcsolattartás, hivatalos kommunikáció

Versenybíró:   Vári Péter

E-mail:            varipete@gmail.com

Telefon:           06704192271

Résztvevők köre, versenyszámok:

A MEFS általános versenyszabályzatának 1.2 pontban megfogalmazottak szerinti        hallgatók.

A bajnokság férfi és női versenyszámokban kerül lebonyolításra.

Részvételi feltételek, játékosok szerepeltetésének feltételei:

A bajnokságban a MEFS által meghatározott határidőig szabályosan benevezett egyetemek csapatai vehetnek részt.

Játékosok szerepeltetésének feltételei:

Hallgatói jogviszony megléte, mely igazolható:

 • érvényes (aktuális matricával ellátott) diákigazolvánnyal
 • hallgatói jogviszony-igazolással (+személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány)
 • ideiglenes diákigazolvánnyal (+személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány)
 • az oktatási intézmény által kiállított hivatalos (intézményi pecséttel, aláírással ellátott) irattal, tanúsítvánnyal (+személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány)
 • a már végzett hallgatóknak az abszolutórium megszerzését követő naptári évben van indulási jogosultságok.

Érvényes sportorvosi engedély:

 • Sportolói Igazolványban vagy akár külön lapon
 • Hiányában más orvosi, háziorvosi engedély is elfogadható, amely a játékos nevére egyénileg, vagy a csapat által használt listára kollektíve érvényes.

A MEFS Elnökség döntése értelmében valamennyi MEFS rendezvény automatikusan csatlakozik a SportPont programhoz, ezért a csapatok vezetői kötelesek elektronikus úton megadni játékosainak adatait (név, Neptun-kód, születési dátum).

Minden résztvevő saját felelősségére vesz részt a mérkőzéseken, az esetleges balesetek, káresetek miatt sem a rendező, sem a versenybíró, sem a MEFS semmilyen formában nem felelős és hozzá kártérítési igénnyel fordulni nem lehet.

Lebonyolítás:

 • A selejtezők egyenes kieséses formában kerülnek lebonyolításra. A továbbjutás két mérkőzésen dől el. Ha a csapatok 1-1 mérkőzést nyernek, akkor először a jobb játszmaarány, ennek egyenlősége esetén a jobb pontarány dönt a továbbjutásról. (Ha ez is egyenlő, akkor a továbbjutást egy harmadik mérkőzésen kell eldönteni.)
 • A pontos lebonyolítást illetve sorsolást a Mellékletek tartalmazzák.
 • Nemenként 4 csapat vehet részt a Döntőn.
 • A Döntő pontos helyszíne, időpontja, rendezője és lebonyolítási rendje később kerül meghatározásra.

Mérkőzések helyszíne, időpontja:

 • A mérkőzéseket a mellékelt sorsolások szerinti időintervallumon belül kell lejátszani. Ennek meghiúsulása esetén az érintett csapatok kizárásra kerülnek a bajnokságból.
 • Az első mérkőzést a sorsolásban elöl álló csapat otthonában kell kezdeni, kivéve,ha ettől a csapatok közös megegyezés alapján eltérnek.
 • A mérkőzések időpontját a csapatok egymás közt írásban (elektronikusan) is megerősítve kötelesek egyeztetni.
 • A meghatározott időpontról és helyszínről a hazai csapat vezetője köteles e-mailben tájékoztatni a Versenybírót, legalább 1 héttel a mérkőzés előtt.
 • Egy lefixált mérkőzést elhalasztani nem lehet, kivéve a vis maior esetét. Ebben az esetben azonnal értesíteni kell a Versenybírót.

Óvás

A MEFS Általános Versenykiírásának megfelelően: óvást csak írásos bejelentés és az     óvási díj (7.000,- forint) letétbe helyezése esetén lehet elbírálni. Elsőfokon a sportági        referens, másodfokon a MEFS Versenysport Bizottságának elnöke, a sportági referens       és az elnökség egy tagja együttesen dönt. További fellebbezésnek helye nincs.

Játékszabályok

A mérkőzéseket az FIVB érvényben lévő játékszabályai szerint kell játszani.

Magyar nyelven elérhető: http://www.mrszjt.hu/szab_terem/jatekszab.pdf

Egyéb, szabályokkal kapcsolatos rendelkezések:

 • A selejtezők során egyszerűsített jegyzőkönyv használata megengedett, melynek egy változata elérhető az alábbi linken. Jegyzőkönyvvezetőt a hazai csapat köteles biztosítani.http://brsz.hu/dokumentumok/89/jegyzokonyv_14jatekos_uj.xls 
 • Cseretáblák használata nem kötelező.
 • Technikai idő nem alkalmazandó.
 • Állásrendi lap használata kötelező.
 • Eredményjelző használata kötelező.
 • A játékosok kötelesek számozott, egységes mezt viselni. Ennek hiánya miatt a mérkőzés nem maradhat el, de az esetet a jegyzőkönyvön rögzíteni kell!
 • A mérkőzés kezdete előtt a csapatok részére legalább 30 perc melegítési időt kell biztosítani a pályán.

Játékvezetés, eredményközlés

 • A mérkőzésekre a hazai (pályaválasztó, sorsolás szerint elöl álló) csapat köteles játékvezetőkről gondoskodni és erről a Versenybírót tájékoztatni.
 • A játékvezetőket a területileg illetékes megyei/budapesti szövetségtől kérjék a csapatok. Ha erre nincs lehetőség, akkor az MRSZ JT-hez, vagy a Versenybíróhoz fordulhatnak.
 • A mérkőzéseken I. és II. játékvezető működik.
 • Játékvezetői díj összege: bruttó 10.000,- forint/játékvezető/mérkőzés.
 • A játékvezetői díjak, beleértve a játékvezetők esetleges utazási költségtérítését is, a hazai (sorsolás szerint elöl álló) csapatot terhelik.
 • A játékvezetők csak a ténylegesen felmerült utazási költséget számolhatják el, jogszabályban előírt módon.
 • A játékvezetők kötelesek elszámolásra alkalmas dokumentumon igazolni díjazásuk átvételét (pl. Versenybírói/játékvezetői elszámolás, vállalkozói számla, EKHO, stb.)
 • A mérkőzés I. játékvezetője köteles a mérkőzés befejezését követő 24 órán belül e-mailen megküldeni a Versenybíró részére a mérkőzés eredményét, továbbá köteles egy héten belül személyesen vagy postán megküldeni a mérkőzés jegyzőkönyvét.
 • A mérkőzés helyszínére érkező játékvezetőt akkor is megilleti a játékvezetői díj és az esetleges utazási költségtérítés, ha a mérkőzés bármilyen okból kifolyólag elmarad.

Egyebek:

 • A mérkőzéseken a játékosok kötelesek egységes, számozott mezben játszani.
 • Egy kizárt játékos, csapattag a csapata soron következő mérkőzésén semmilyen formában nem szerepelhet a jegyzőkönyvben.
 • A csapatok tegyenek meg minden tőlük telhetőt mérkőzéseik publicitásának növelése és nézők toborzása érdekében. (Facebook, fényképek, beszámolók, stb.)
 • A Rendező a változtatás jogát fenntartja, melyről az érintetteket megfelelő időben értesíti.

Budapest, 2017. november 26.

Hozzászólások
Új hozzászólás
Elküldés
Banner
Banner
Banner
Támogatóink