112 éves a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség

A Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség tagja

Röplabda MEFOB
8127 Aba,

8127. Aba,

Röplabda

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság

Versenykiírás - 2016-2017. tanév

1. A bajnokság célja

 1. A röplabda sportág, az egészséges életmód, az egyetemi sportolás népszerűsítése.
 2. Megállapítani a 2016-2017. tanév MEFOB bajnok csapatait.
 3. Versenyzési, sportolási lehetőség biztosítása a felsőoktatásban résztvevő röplabdások számára.

2. A bajnokság kiírója

Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS)

1146 Budapest, Magyar Sport Háza, Istvánmezei út 1-3.

Tel: (061) 460-6915; (061) 460-6884; Fax: (061) 460-6916;

E-mail: iroda@mefs.hu

Honlap: www.mozduljra.hu 

3. A bajnokság lebonyolításáért felelős:

A MEFS által kijelölt Versenybíró (VB).

4. Kapcsolattartás, hivatalos kommunikáció

            Versenybíró:   Soltész Róbert

            E-mail:            soltesz.robi@t-online.hu

            Telefon:           06 20 241 7326 (sürgős esetben)

5. Résztvevők köre, versenyszámok

            A MEFS általános versenyszabályzatának 1.2 pontban megfogalmazottak szerinti hallgatók.

            A bajnokság férfi és női versenyszámokban kerül lebonyolításra.

6. Részvételi feltételek, játékosok szerepeltetésének feltételei

 1. A bajnokságban a MEFS által meghatározott határidőig szabályosan benevezett egyetemek csapatai vehetnek részt.
 2. Játékosok szerepeltetésének feltételei:
  1. hallgatói jogviszony megléte, mely igazolható:
   1. érvényes (aktuális matricával ellátott) diákigazolvánnyal
   2. hallgatói jogviszony-igazolással (+személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány)
   3. ideiglenes diákigazolvánnyal (+személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány)
   4. az oktatási intézmény által kiállított hivatalos (intézményi pecséttel, aláírással ellátott) irattal, tanúsítvánnyal (+személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány)
   5. A már végzett hallgatóknak az abszolutórium megszerzését követő naptári évben van indulási jogosultságok.
  2. Érvényes sportorvosi engedély
   1. Sportolói Igazolványban vagy akár külön lapon
   2. Hiányában más orvosi, háziorvosi engedély is elfogadható, amely a játékos nevére egyénileg, vagy a csapat által használt listára kollektíve érvényes.
 3. A MEFS Elnökség döntése értelmében valamennyi MEFS rendezvény automatikusan csatlakozik a SportPont programhoz, ezért a csapatok vezetői kötelesek elektronikus úton megadni játékosainak adatait (név, Neptun-kód, születési dátum).
 4. Minden résztvevő saját felelősségére vesz részt a mérkőzéseken, az esetleges balesetek, káresetek miatt sem a rendező, sem a versenybíró, sem a MEFS semmilyen formában nem felelős és hozzá kártérítési igénnyel fordulni nem lehet.

7. Lebonyolítás

 1. A selejtezők egyenes kieséses formában kerülnek lebonyolításra. A továbbjutás két mérkőzésen dől el. Ha a csapatok 1-1 mérkőzést nyernek, akkor először a jobb játszmaarány, ennek egyenlősége esetén a jobb pontarány dönt a továbbjutásról. (Ha ez is egyenlő, akkor a továbbjutást egy harmadik mérkőzésen kell eldönteni.)
 2. A pontos lebonyolítást illetve sorsolást a Mellékletek tartalmazzák.
 3. Nemenként 4 csapat vehet részt a Döntőn.
 4. A Döntő pontos helyszíne, időpontja, rendezője és lebonyolítási rendje később kerül meghatározásra.

8. Mérkőzések helyszíne, időpontja

 1. A mérkőzéseket a mellékelt sorsolások szerinti időintervallumon belül kell lejátszani. Ennek meghiúsulása esetén az érintett csapatok kizárásra kerülnek a bajnokságból.
 2. Az első mérkőzést a sorsolásban elöl álló csapat otthonában kell kezdeni, kivéve, ha ettől a csapatok közös megegyezés alapján eltérnek.
 3. A mérkőzések időpontját a csapatok egymás közt írásban (elektronikusan) is megerősítve kötelesek egyeztetni.
 4. A meghatározott időpontról és helyszínről a hazai csapat vezetője köteles e-mailben tájékoztatni a Versenybírót, legalább 1 héttel a mérkőzés előtt.
 5. Egy lefixált mérkőzést elhalasztani nem lehet, kivéve a vis maior esetét. Ebben az esetben azonnal értesíteni kell a Versenybírót.

9. Óvás

 A MEFS Általános Versenykiírásának megfelelően: óvást csak írásos bejelentés és az óvási díj (7.000,- forint) letétbe helyezése esetén lehet elbírálni. Elsőfokon a sportági referens, másodfokon a MEFS Versenysport Bizottságának elnöke, a sportági referens és az elnökség egy tagja együttesen dönt. További fellebbezésnek helye nincs.

10.  Játékszabályok

 1. A mérkőzéseket az FIVB érvényben lévő játékszabályai szerint kell játszani. Magyar nyelven elérhető: http://www.mrszjt.hu/szab_terem/jatekszab.pdf
 1. Egyéb, szabályokkal kapcsolatos rendelkezések, :
  1. A selejtezők során egyszerűsített jegyzőkönyv használata megengedett, melynek egy változata elérhető az alábbi linken: http://brsz.hu/dokumentumok/89/jegyzokonyv_14jatekos_uj.xls 
   Jegyzőkönyvvezetőt a hazai csapat köteles biztosítani.
  2. Cseretáblák használata nem kötelező.
  3. Technikai idő nem alkalmazandó.
  4. Állásrendi lap használata kötelező.
  5. Eredményjelző használata kötelező.
  6. A játékosok kötelesek számozott, egységes mezt viselni.
   1. Ennek hiánya miatt a mérkőzés nem maradhat el, de az esetet a jegyzőkönyvön rögzíteni kell!
  7. A mérkőzés kezdete előtt a csapatok részére legalább 30 perc melegítési időt kell biztosítani a pályán.

11. Játékvezetés, eredményközlés

 1. A mérkőzésekre a hazai (pályaválasztó, sorsolás szerint elöl álló) csapat köteles játékvezetőkről gondoskodni és erről a Versenybírót tájékoztatni.
 2. A játékvezetőket a területileg illetékes megyei/budapesti szövetségtől kérjék a csapatok. Ha erre nincs lehetőség, akkor az MRSZ JT-hez, vagy a Versenybíróhoz fordulhatnak.
 3. A mérkőzéseken I. és II. játékvezető működik.
 4. Játékvezetői díj összege: bruttó 7.500,- forint/játékvezető/mérkőzés.
 5. A játékvezetői díjak, beleértve a játékvezetők esetleges utazási költségtérítését is, a hazai (sorsolás szerint elöl álló) csapatot terhelik.
 6. A játékvezetők csak a ténylegesen felmerült utazási költséget számolhatják el, jogszabályban előírt módon.
 7. A játékvezetők kötelesek elszámolásra alkalmas dokumentumon igazolni díjazásuk átvételét (pl. Versenybírói/játékvezetői elszámolás, vállalkozói számla, EKHO, stb.)
 8. A mérkőzés I. játékvezetője köteles a mérkőzés befejezését követő 24 órán belül e-mailen megküldeni a Versenybíró részére a mérkőzés eredményét, továbbá köteles egy héten belül személyesen vagy postán megküldeni a mérkőzés jegyzőkönyvét.
 9. A mérkőzés helyszínére érkező játékvezetőt akkor is megilleti a játékvezetői díj és az esetleges utazási költségtérítés, ha a mérkőzés bármilyen okból kifolyólag elmarad.

12. Egyebek

 1. A mérkőzéseken a játékosok kötelesek egységes, számozott mezben játszani.
 2. Egy kizárt játékos, csapattag a csapata soron következő mérkőzésén semmilyen formában nem szerepelhet a jegyzőkönyvben.
 3. A csapatok tegyenek meg minden tőlük telhetőt mérkőzéseik publicitásának növelése és nézők toborzása érdekében. (Facebook, fényképek, beszámolók, stb.)
 4. A Rendező a változtatás jogát fenntartja, melyről az érintetteket megfelelő időben értesíti.
Hozzászólások
Új hozzászólás
Elküldés
Banner
Banner
Banner
Támogatóink