112 éves a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség

A Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség tagja

Röplabda MEFOB
8127 Aba,

8127. Aba,

Versenykiírás - 2018-2019. tanév

1. A bajnokság célja

 1. A röplabda sportág, az egészséges életmód, az egyetemi sportolás népszerűsítése.
 2. Megállapítani a 2018-2019. tanév MEFOB bajnok csapatait.
 3. Versenyzési, sportolási lehetőség biztosítása a felsőoktatásban résztvevő röplabdások számára.

2. A bajnokság kiírója

Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS)

1123 Budapest, Győri út 17.

Tel: +36 1 460-6915

E-mail: iroda@mefs.hu

Honlap: www.mozduljra.hu

3. A bajnokság lebonyolításáért felelős:

            A MEFS által kijelölt Versenybíró (VB).

4. Kapcsolattartás, hivatalos kommunikáció:

            Versenybíró:   Vári Péter

            E-mail:            varipete@gmail.com

            Telefon:          06704192271

5. Résztvevők köre, versenyszámok

A MEFS általános versenyszabályzatának 1.2 pontban megfogalmazottak szerinti hallgatók. A bajnokság férfi és női versenyszámokban kerül lebonyolításra.

6. Részvételi feltételek, játékosok szerepeltetésének feltételei

 1. A bajnokságban a MEFS által meghatározott határidőig szabályosan benevezett egyetemek csapatai vehetnek részt.
 2. Játékosok szerepeltetésének feltételei:
  1. hallgatói jogviszony megléte, mely igazolható:
   1. érvényes (aktuális matricával ellátott) diákigazolvánnyal
   2. hallgatói jogviszony-igazolással (+személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány)
 • ideiglenes diákigazolvánnyal (+személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány)
 1. az oktatási intézmény által kiállított hivatalos (intézményi pecséttel, aláírással ellátott) irattal, tanúsítvánnyal (+személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány)
 2. A már végzett hallgatóknak az abszolutórium megszerzését követő naptári évben van indulási jogosultságok. Az abszolutóriumot az intézmény által kiállított hivatalos (intézményi pecséttel, aláírással ellátott) irattal, tanúsítvánnyal (+személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány) szükséges igazolni.
 1. Érvényes sportorvosi engedély: a bajnokságban KIZÁRÓLAG érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkező játékosok vehetnek részt! A sportorvosi engedély hiányában mérkőzésen nem szerepelhet játékos! Az engedélyek érvényességét a mérkőzés előtt a játékvezetők ellenőrzik. A sportorvosi engedélyek az alábbi esetekben fogadhatók el:
  1. Sportolói Igazolványba bepecsételt sportorvosi engedély, hiánytalan formában (kerek és ovális bélyegző, VERSENYEZHET bejegyzés bepecsételve, érvényesség dátuma, sportorvos aláírása).
  2. Egyénileg, sportorvos által kiállított külön lapon, a sportoló azonosítására alkalmas adatokkal (név, születési dátum, anyja neve, TAJ szám), az i. pontban felsoroltakkal megegyező hiánytalan formában.
 • A csapat játékosait (azok beazonosítására alkalmas adatok felsorolásával) tartalmazó összesítő listán, a sportorvos által kitöltve, az i. pontban felsorolt kritériumokat tartalmazva.
 1. A MEFS Elnökség döntése értelmében valamennyi MEFS rendezvény automatikusan csatlakozik a SportPont programhoz, ezért a csapatok vezetői kötelesek elektronikus úton megadni játékosainak adatait (név, Neptun-kód, születési dátum).
 2. Minden résztvevő saját felelősségére vesz részt a mérkőzéseken, az esetleges balesetek, káresetek miatt sem a rendező, sem a versenybíró, sem a MEFS semmilyen formában nem felelős és hozzá kártérítési igénnyel fordulni nem lehet.

7. Lebonyolítás

 1. A selejtezők egyenes kieséses formában kerülnek lebonyolításra. A továbbjutás két mérkőzésen dől el. Ha a csapatok 1-1 mérkőzést nyernek, akkor először a jobb játszmaarány, ennek egyenlősége esetén a jobb pontarány dönt a továbbjutásról. (Ha ez is egyenlő, akkor a továbbjutást egy harmadik mérkőzésen kell eldönteni.)
 2. A pontos lebonyolítást illetve sorsolást a Mellékletek tartalmazzák.
 3. Nemenként 4 csapat vehet részt a Döntőn.
 4. A Döntő pontos helyszíne, időpontja, rendezője és lebonyolítási rendje később kerül meghatározásra.

8. Mérkőzések helyszíne, időpontja

 1. A mérkőzéseket a mellékelt sorsolások szerinti időintervallumon belül kell lejátszani. Ennek meghiúsulása esetén az érintett csapatok kizárásra kerülnek a bajnokságból.
 2. Az első mérkőzést a sorsolásban elöl álló csapat otthonában kell kezdeni, kivéve,ha ettől a csapatok közös megegyezés alapján eltérnek.
 3. A mérkőzések időpontját a csapatok egymás közt írásban (elektronikusan) is megerősítve kötelesek egyeztetni.
 4. A meghatározott időpontról és helyszínről a hazai csapat vezetője köteles e-mailben tájékoztatni a Versenybírót, legalább 1 héttel a mérkőzés előtt.
 5. Egy már lekötött mérkőzést elhalasztani nem lehet, kivéve a vis maior esetét. Ebben az esetben azonnal értesíteni kell a Versenybírót.

9. Óvás

            A MEFS Általános Versenykiírásának megfelelően: óvást csak írásos bejelentés és az    óvási díj (7.000,- forint) letétbe helyezése esetén lehet elbírálni. Elsőfokon a sportági           referens, másodfokon a MEFS Versenysport Bizottságának elnöke, a sportági referens         és az elnökség egy tagja együttesen dönt. További fellebbezésnek helye nincs.

10. Játékszabályok

 1. A mérkőzéseket az FIVB érvényben lévő játékszabályai szerint kell játszani.

            Magyar nyelven elérhető: http://www.mrszjt.hu/szab_terem/jatekszab.pdf

 1. Egyéb, szabályokkal kapcsolatos rendelkezések:
  1. A selejtezők során egyszerűsített jegyzőkönyv használata megengedett, melynek egy változata elérhető az alábbi linken. Jegyzőkönyvvezetőt a hazai csapat köteles biztosítani.

                        http://brsz.hu/dokumentumok/89/jegyzokonyv_14jatekos_uj.xls

 1. Cseretáblák használata nem kötelező.
 2. Technikai idő nem alkalmazandó.
 3. Állásrendi lap használata kötelező.
 4. Eredményjelző használata kötelező.
 5. A játékosok kötelesek számozott, egységes mezt viselni.
  1. Ennek hiánya miatt a mérkőzés nem maradhat el, de az esetet a jegyzőkönyvön rögzíteni kell!
 6. A mérkőzés kezdete előtt a csapatok részére legalább 30 perc melegítési időt kell biztosítani a pályán.

11. Játékvezetés, eredményközlés

 1. A mérkőzésekre a hazai (pályaválasztó, sorsolás szerint elöl álló) csapat köteles játékvezetőkről gondoskodni és erről a Versenybírót tájékoztatni.
 2. A játékvezetőket a területileg illetékes megyei/budapesti szövetségtől kérjék a csapatok. Ha erre nincs lehetőség, akkor az MRSZ JT-hez, vagy a Versenybíróhoz fordulhatnak.
 3. A mérkőzéseken I. és II. játékvezető működik.
 4. Játékvezetői díj összege: a selejtezők során bruttó 10.000,- forint/játékvezető/mérkőzés. A négyes döntőben bruttó 15.000,- forint/játékvezető/mérkőzés.
 5. A játékvezetői díjak, beleértve a játékvezetők esetleges utazási költségtérítését is, a hazai (sorsolás szerint elöl álló) csapatot terhelik. A játékvezetői költségeket a mérkőzés helyszínén, annak megkezdése előtt legalább 30 perccel rendezni kell.
 6. A játékvezetők csak a ténylegesen felmerült utazási költséget számolhatják el, jogszabályban előírt módon.
 7. A játékvezetők kötelesek elszámolásra alkalmas dokumentumon igazolni díjazásuk átvételét (pl. Versenybírói/játékvezetői elszámolás, vállalkozói számla, EKHO, stb.)
 8. A mérkőzés helyszínére érkező játékvezetőt akkor is megilleti a játékvezetői díj és az esetleges utazási költségtérítés, ha a mérkőzés bármilyen okból kifolyólag elmarad.
 9. A mérkőzést megnyerő csapat köteles a mérkőzés befejezését követő 24 órán belül e-mailen megküldeni a Versenybíró részére a mérkőzés eredményét, továbbá köteles egy héten belül személyesen vagy postán megküldeni a mérkőzés jegyzőkönyvét.

12. Egyebek

 1. A mérkőzéseken a játékosok kötelesek egységes, számozott mezben játszani.
 2. Egy kizárt játékos, csapattag a csapata soron következő mérkőzésén semmilyen formában nem szerepelhet a jegyzőkönyvben. Ennek megszegése a csapat automatikus kizárását vonja maga után.
 3. A csapatok tegyenek meg minden tőlük telhetőt mérkőzéseik publicitásának növelése és nézők toborzása érdekében. (Facebook, fényképek, beszámolók, stb.)
 4. A Rendező a változtatás jogát fenntartja, melyről az érintetteket megfelelő időben értesíti.

 

Budapest, 2019. november 29.

Hozzászólások
Új hozzászólás
Elküldés
Banner
Banner
Banner
Támogatóink