112 éves a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség

A Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség tagja

B33 kosárlabda MEFOB 2018


Magyar Kosárlabda Szövetség8127 Aba,

8127. Aba,

MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

DECATHLON Magyar Egyetemi - Főiskolai

B33 Kosárlabda Országos Bajnokság

2018

 

Versenykiírása

2018. február ….

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége

1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3.

Tel: 460-6825

Fax: 252-3296

E-Mail: mkosz@hunbasket.hu

www.hunbasket.hu

 

 

MAGYAR Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség

1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3

Tel: 460-6915

Fax:460-6916

E-mail: iroda@mefs.hu

www.mefs.hu 

 

 

SPORT DIVISION KFT.

SZÉKHELY: 2045 Törökbálint, Apponyi utca 27.

POSTACÍM: 2045 Törökbálint, Apponyi utca 27.

Telefon: +36-1-881-64-06

Telefax: +36-1-881-64-07

E-Mail: info@b33.hu

Internet honlap: http://www.b33.hu

Jóváhagyta az MKOSZ Elnöksége 2017 január…-i ülésén!

1. § A verseny

A DECATHLON Magyar Egyetemi - Főiskolai B33 Kosárlabda Országos Bajnokság 2018 (B33 Kosárlabda MEFOB, EFB33) a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) által elindított, szabályozott formában játszott 3 a 3 elleni kosárlabda (összefoglaló néven 3x3) magyarországi, az egyetemi - főiskolai sportszervezetek számára elérhető versenye, melyet a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) rendez együttműködésben a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetséggel (MEFS).

2. § Az irányító testület

2.1 Az MKOSZ gyakorol valamennyi olyan jogkört a versenyre nevezett csapatok és játékosok, valamint a közreműködő valamennyi személy felett, amelyre a jogszabályok, a verseny szabályzatai, valamint a Versenykiírás felhatalmazzák. A verseny tornáinak FIBA által meghatározott szabályok és keretek szerinti lebonyolítását az MKOSZ és a MEFS által megbízott szervezet végzi.

2.2 Az EFB33 versenyek megszervezésével és a helyszíni lebonyolítással az MKOSZ és a MEFS a Sport Division Kft-t (továbbiakban Szervező) bízza meg. 

2.3 Az MKOSZ és a MEFS, illetve a Szervező jogosult a Versenykiírással, valamint az EFB33 Hivatalos Játékszabályaival összefüggésben eljárni és határozatot hozni minden olyan ügyben, amely a verseny lebonyolításával összefügg. Az MKOSZ és a MEFS, illetve a Szervező az EFB33 vitás ügyeivel kapcsolatban hivatalból vagy kérelemre jár el. Döntéseit a hivatalos észlelés vagy a kérelem benyújtását követően a legrövidebb időn belül meghozza és értesíti az érintetteket.

2.4  A versenysorozat lebonyolítási sajátosságából adódóan az MKOSZ és a MEFS illetve a Szervező meghozott határozata ellen fellebbezésnek helye nincs, döntése végleges.

2.5  A verseny rendezőjével illetve a Szervezővel történő kommunikáció hivatalos módja az e-mail. A Szervező elérhetőségét jelen Versenykiírás tartalmazza, illetve az MKOSZ és a MEFS hivatalos honlapján teszi közzé.

3. § A verseny célja

3.1  A FIBA által elindított 3 a 3 elleni játék (3x3) széles körben történő megismertetése, a benevezett csapatok versenyeztetése, a közönség kulturált szórakoztatása, a sportág népszerűsítése a fiatalok széles tömege körében, a szabadidő kulturált eltöltése a felsőoktatási intézmények, intézményi sportszervezetek és DSE-k közötti kapcsolat erősítése továbbá a DECATHLON Magyar Egyetemi - Főiskolai B33 Kosárlabda Országos Bajnokság 2018 bajnoki címének, vagyis a B33 Kosárlabda MEFOB győztesének, valamint további helyezéseinek eldöntése.

4. § A verseny ideje

4.1   2018. január 15. – 2018. június 30.

4.2   Az MKOSZ a tornasorozat Versenynaptárát hivatalos honlapján teszi közzé.

Döntő: június 16. Pécs

5. § A verseny résztvevői, részvételi jogosultság

5.1      A versenyben azon egyetemi - főiskolai sportszervezetek 4 fős csapatai vehetnek részt, amelyek részt vettek az MKOSZ és a MEFS közös szervezésű Nemzeti Egyetemi Kosárlabda Bajnokság (MEFOB) 2017/2018 versenyében és a nevezésre vonatkozó előírásokat megfelelő időben teljesítették.

A Résztvevő csapatokra, a Játékosok szerepeltetésére, és a Játékosok igazolására a MEFOB Versenykiírás 2017/2018 vonatkozó pontjai az irányadóak.

Az MKOSZ fenntartja a jogot, hogy a versenyre az 5.1-ben meghatározott csapatokon túl további csapatok nevezését is elfogadja (pl.: a nemzetközi versenyekre való felkészülés érdekében az U18 válogatott keret tagjaiból alakított csapatok).

5.2  Amennyiben a nevezés lezárását követően egy jogot szerzett csapat nem vállalja az indulást, kizárásra kerül a DECATHLON Magyar Egyetemi - Főiskolai B33 Kosárlabda Országos Bajnokság 2018 versenysorozatból. A szabad hely(ek) sorsáról az MKOSZ illetve a Szervező dönt.

5.3 Az 5.1 pontban meghatározott  oktatási intézmények sportszervezeteinek minden tornára kötelező egy csapatot kiállítani.

5.4  Egy adott intézmény csapatának nem kötelező ugyanazon játékosokat nevezni az egyes tornákra.

6. § A résztvevők nevezése

6.1 A nevezéshez szükséges dokumentumokat és a nevezés FIBA által elfogadott folyamatát az MKOSZ és a Szervező  hivatalos honlapján közzétett NEVEZÉSI ÚTMUTATÓ tartalmazza.

6.2 Nevezési határidő: később kerül meghatározásra. A nevezési határidőről a szervezők a nevezés megkezdését megelőzően legalább 2 héttel tájékoztatják a csapatokat. A nevezéshez szükséges leadni a Játékos listát és a MEFOB 2017/2018 versenyben való részvételhez szükséges igazolásokat, amelyeket a MEFOB 2017/2018 Versenykiírásának megfelelő pontja tartalmaz.

6.3 Nevezési díj: a MEFOB (5-5) nevezési díja tartalmazza.

6.4  A nevezések elfogadásáról illetve elutasításáról az MKOSZ és a MEFS dönt.

6.5 A verseny  tornái előtti és alatti adategyeztetések során a csapat részvételi jogosultságát, a játékos személyazonosságát és a hallgatói jogviszonyát hitelt érdemlő, bizonyítására alkalmas eredeti dokumentummal kell igazolni. Ennek hiánya a játékos és/vagy a csapat kizárását vonhatja maga után.

7. § A lebonyolítás módja

A bajnokság tornarendszerben kerül lebonyolításra, ami 2 selejtező tornát és egy döntőt  foglal magában. A tornákon a csapatok csoportokba kerülnek besorolásra, ahol körmérkőzésekkel döntik el a csoportokon belüli eredményt, majd a csoportok első helyezettjei egyenes kieséses rendszerben folytatják a küzdelmeket a torna győztesének eldöntéséért.

A csoportokba való besorolás az első tornán az 5-5 bajnokság eredményei, a második és harmadik döntő tornán az előző torna(ák) eredményei alapján történik. A döntőbe az első két tornán elért eredményeik alapján a legjobb férfi és női csapatok kerülnek

A végső győzelem és ezzel a Bajnoki cím és a további helyezések a döntőben elért eredmények alapján kerül meghatározásra. Azaz a döntő győztese nyeri el a bajnoki címet, a döntő második helyezettje a bajnokság második helyezettje és a többi helyezés is hasonlóképpen kerül megállapításra.

8. § Mérkőzések helyszínei és időpontjai

8.1 A mérkőzések időpontjait és helyszíneit a verseny rendezője illetve a Szervező határozza meg, melyet megfelelő időben a résztvevők tudomására hoz hivatalos honlapokon keresztül.

8.2  Helyszín és/vagy időpont módosítások

            A véglegesített időpontok és helyszínek megváltoztatására kizárólag a verseny rendezője illetve a Szervező jogosult. Az esetleges helyszínváltozásról és megváltozott mérkőzésidőpontokról a résztvevőket a lehető leghamarabb értesíteni kell.

9. § Játékjogosultság

9.1 A DECATHLON Magyar Egyetemi - Főiskolai B33 Kosárlabda Országos Bajnokság 2018 mérkőzésein csak a szabályosan nevezett, és az adott csapatban játékengedéllyel rendelkező játékosok jogosultak részt venni.

9.2 A  DECATHLON Magyar Egyetemi - Főiskolai B33 Kosárlabda Országos Bajnokság 2018 versenyein azok játszhatnak, akik a 2017/2018-os Nemzeti Egyetemi Kosárlabda Bajnokságba versenyengedéllyel rendelkeznek, vagyis az adott sportszervezet csoportos játékengedélyén szerepelnek. A játékengedélyekkel és a szükséges dokumentumokkal kapcsolatos szabályokat a Versenykiírás 5. és 6. pontjai tartalmazzák.

9.2.1.1 Egy adott mérkőzésen csak az a játékos szerepeltethető, akinek minden szempontból érvényes játékengedélyét a mérkőzést megelőzően a Szervező képviselőjének bemutatták, és az jóváhagyásra került.

9.2.1.2  A bajnokságban való részvétel feltétele a www.3x3planet.com oldalon való befejezett regisztrálás, amit a Szervezők a nevezés elfogadása előtt ellenőrizhetnek.

9.3      Egy adott sportoló csak egy csapathoz kaphat játékengedélyt.

10. § A mérkőzések rendezése

10.1    A tornák szervezőinek kötelezettségei

A tornák rendezője és a Szervező az MKOSZ előírásainak, valamint a sportrendezvények rendezésére vonatkozó jogszabályok betartásával szervezik az eseményeket.

10.2    Minden tornán kötelező a következők betartása:

10.2.1 Minden mérkőzésen biztosítani kell, hogy

  1. A sporttevékenységből eredő sérülések ellátása haladéktalanul elkezdődjön, illetve
  2. Súlyos sérülés esetén a sérült haladéktalanul orvosi ellátásra (mentő értesítése, orvosi ügyeletre való elszállítás) elszállításra kerüljön.

A torna/mérkőzés befejezését követően fellépő egészségi problémákért a szervezők felelősséget nem vállalnak.

10.2.2 A torna első mérkőzésének kezdete előtt 10 perccel a jegyzőkönyvvezető és az időmérő köteles a helyét az asztalnál elfoglalni.

10.2.3 A helyszínen a résztvevő csapatoknak az előírt időben meg kell jelenniük a Szervező képviselőjénél a szükséges adminisztráció elvégzése érdekében!

10.2.4 Ha a csapat – előzetes értesítés nélkül – a megadott időben nem tesz eleget az adminisztrációs kötelezettségének és így játszik mérkőzést, azt annak pályán elért eredményétől függetlenül 21-0 arányban elveszti. A csapat a tornát csak az adminisztrációs kötelezettség teljesítését követően folytathatja!

10.2.5 Ha a csapat a mérkőzésének kiírt időpontjában nincs jelen a helyszínen játékra kész állapotban, a mérkőzést automatikusan 21-0 arányban elveszti.

10.3    Mérkőzés labda

A DECATHLON Magyar Egyetemi - Főiskolai B33 Kosárlabda Országos Bajnokság 2018 mérkőzéseit kizárólag a FIBA által előírt 6-os méretű labdákkal lehet játszani. 

10.4    A játékosok öltözéke

10.4.1 Minden mérkőzésen: a kiírás szerint elöl álló csapatnak kell világos színű, és a kiírás szerint hátul álló csapatnak kell sötét színű mezt viselnie. Amennyiben a két csapat megegyezik, felcserélhetik a mezek színét.

10.4.2 Minden csapat köteles gondoskodni egységes számozott mezről. A Sport Division Kft. a torna idejére korlátozott számban és méretben biztosít a csapatok megkülönböztetésére alkalmas mezeket

10.5    Amennyiben a mérkőzés előtt a szervezők előírják a csapatok bemutatását, azon a csapat minden játékosának egységesen, versenyfelszerelésben kell megjelenni.

11. § Óvás

11.1    A DECATHLON Magyar Egyetemi - Főiskolai B33 Kosárlabda Országos Bajnokság 2017 mérkőzésein szereplő csapat óvást nyújthat be egy játékos játékjogosultságával kapcsolatban, továbbá, ha úgy véli, hogy valamilyen esemény a mérkőzés folyamán az érdekeit hátrányosan befolyásolta, és az hatással volt a mérkőzés végeredményére.

11.2    A csapat képviselője az óvás okát az esemény bekövetkezte után azonnal köteles bejelenteni a mérkőzés játékvezetőjének és a Jegyzőkönyvben való rögzítéssel egy időben jegyzőasztal hivatalos személyeinek, akik haladéktalanul értesítik a Szervező képviselőjét.

11.3 Az óvást a Szervező képviselője azonnal elbírálja, és végső fokon döntést hoz. Döntése ellen fellebbezésnek helye nincs!

11.4 Téves játékvezetői ítéletre óvást alapozni nem lehet! Az erre hivatkozó óvás automatikusan semmisnek tekintendő!

12. § Díjazás

12.1  A DECATHLON Egyetemi - Főiskolai B33 Kosárlabda Bajnokság 2017 első három helyezett csapata érem és oklevél díjazásban részesül.

            A DECATHLON Magyar Egyetemi - Főiskolai B33 Kosárlabda Országos Bajnokság 2018 győztese elnyeri a Magyarország 2018. évi  Egyetemi – Főiskolai  3x3 Kosárlabda Bajnoka címet

12.2 A bajnokság első három helyezettje a következő díjazásban részesül:

A díjakat a VI. sz melléklet tartalmazza.

12.3 A résztvevő csapatok illetve játékosok az említetteken felül – a felajánlás függvényében – különdíjakban részesülhetnek

13.§ TV és reklámjogok

13.1 A DECATHLON Magyar Egyetemi - Főiskolai B33 Kosárlabda Országos Bajnokság 2018 televíziós közvetítési jogaival és a versenyhez kapcsolódó vagyoni értékű jogokkal az MKOSZ rendelkezik.

13.2    A helyszíneken és a résztvevőkön (beleértve a játékvezetőket is) hirdetés kizárólag az MKOSZ előzetes, írásbeli jóváhagyásával jelenhet meg!

14.§ Edzők

14.1  A DECATHLON Magyar Egyetemi - Főiskolai B33 Kosárlabda Országos Bajnokság 2018 minden természetes személy elláthat edzői tevékenységet, amennyiben viselkedése megfelel az MKOSZ vonatkozó szabályzatainak.

A mérkőzések alatt a cserejátékosok a kosárral szembeni oldalon a vonalon kívül tartózkodhatnak, a csapatvezetők a pálya szélén a versenybírói asztallal szemközti oldalon tartózkodhatnak. A versenyek hivatalos személyei (játékvezetők, asztalszemélyzet) felkérésére a versenybírói asztal melletti területet a hivatalos személyek feladatainak zavartalan ellátása érdekében szabaddá kel tenni.

 

15. § Játékvezetők

15.1    A mérkőzésekre játékvezetőket mindenkor az illetékes Megyei (Fővárosi) Kosárlabda Szövetség Játékvezetői Bizottsága jelöl ki.

15.2 A játékvezetők jóváhagyott díjszabás szerinti költségtérítéseit a Szervező képviselője fizeti ki.

16. § Költségek

16.1    A tornák megrendezésének költségei (beleértve a játékvezetői díjakat is) az MKOSZ-t és a Szervezőt terheli.

16.2    A résztvevő csapatokat terheli a tornák helyszíneire történő utazás költsége, amihez az MKOSZ és a MEFS megállapodása alapján központilag arányos támogatási hozzájárulás kerül kifizetésre a megállapodás szabályai szerint.

17. § A résztvevők felelőssége

17.1    A DECATHLON Magyar Egyetemi - Főiskolai B33 Kosárlabda Országos Bajnokság 2018 minden résztvevője felelős ezen Versenykiírás és a versenyhez kapcsolódó egyéb szabályzatok betartásáért.

17.2    A DECATHLON Magyar Egyetemi - Főiskolai B33 Kosárlabda Országos Bajnokság 2018 versenyein minden csapat és játékos saját felelősségére vesz részt és erről a Nevezési Lap, valamint a Játékosnyilatkozat elfogadásával és aláírásával nyilatkozik.

18. § Információ – statisztika

18.1    Az informálás és a statisztika területén a résztvevőknek teljes együttműködést kell tanúsítani annak érdekében, hogy a nézők és a médiák maximális információhoz jussanak.

18.2    Az DECATHLON Magyar Egyetemi - Főiskolai B33 Kosárlabda Országos Bajnokság 2018 tabelláinak számítása a FIBA 3x3 rendelkezései alapján történik, a nem szabályozott esetekre a Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok szerint kell eljárni.

18.3 Statisztika

A mérkőzéseken résztvevő, csapatok, játékosok és az eredmények rögzítésre kerülnek a FIBA hivatalos rendszerébe. A tornák Szervezői kötelesek a az adatok rögzítéséhez és továbbításához szükséges feltételeket biztosítani!

19. § Egyéb rendelkezések

19.1    A DECATHLON Magyar Egyetemi - Főiskolai B33 Kosárlabda Országos Bajnokság 2018 mérkőzésein a FIBA 3x3 Kosárlabda 2018 szabályai és a Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok előírásai érvényesek!

19.2    Az a csapat, amelyik a Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok 2014. 20. § 2. alapján veszíti el „feladással” a mérkőzését, az ott leírt szankciókon túl – kizárásra kerül a torna hátralévő mérkőzéseiről.

19.3    A DECATHLON Magyar Egyetemi - Főiskolai B33 Kosárlabda Országos Bajnokság 2018 Versenykiírásának, Mellékleteinek véglegesítésére, kiegészítésére, módosítására különös tekintettel a tornák mérkőzéseinek helyszíneire és időpontjaira az MKOSZ főtitkárának a hozzájárulása mellett a Szervező jogosult. A DECATHLON Magyar Egyetemi - Főiskolai B33 Kosárlabda Országos Bajnokság 2018 résztvevőinek tájékoztatása érdekében a változtatásokat haladéktalanul nyilvánosságra kell hozni a hivatalos honlapokon.

19.4    Minden olyan esetben, melyről ezen Versenykiírás, illetve a DECATHLON Magyar Egyetemi - Főiskolai B33 Kosárlabda Országos Bajnokság 2018 egyéb szabályzatai nem rendelkeznek, az MKOSZ és MEFS illetve a Szervező dönt.

 

I. számú Melléklet

Elérhetőségek:

A DECATHLON Magyar Egyetemi - Főiskolai B33 Kosárlabda Országos Bajnokság 2018 hivatalos honlapjai

Sport Division Kft.: www.b33.hu

MKOSZ: www.kosarsport.hu

MEFS: www.mefs.hu

II. számú Melléklet

Versenynaptár

 

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: Később kerül meghatározásra

  1. selejtező torna:
  2. selejtező torna:

Döntő:

A fenti helyszínek és időpontok tervezetek. A végső időpontok és helyszínekről a szervezők haladéktalanul tájékoztatják a csapatokat.

 

III. számú Melléklet

Versenyrendszer

A DECATHLON Egyetemi - Főiskolai B33 Kosárlabda bajnokság 2018 női és férfi kategóriákban kerülnek versenyek kiírásra.

  1. A versenyeken indulási jogot nyert a csapatok a létszámától függően csoportokba kerülnek beosztásra.
  2. A csoportokon belül körmérkőzések során kerül eldöntésre a csoporton belüli sorrend.
  3. Minden csoportból a kialakult sorrend alapján kerülnek a csapatok az egyenes kieséses szakaszba. A csoport(ok)ból való továbbjutás eldöntése

         Győzelem 2 pont, vereség 0 pont,.

         a több győzelem (győzelmi arány, ha különböző csapatszámú csoportba tartozó csapat kerül összevetésre), ha ez egyenlő,

         egymás elleni eredmény (csak azonos csoportba tartozás esetén, csak győzelem-vereség kerül összevetésre), ha ez egyenlő,

         magasabb dobott pontátlag (nem számítva a 21-0 eredménnyel jóváírt mérkőzéseket), ha ez egyenlő,

         pénzérme feldobással kell a továbbjutást eldönteni

 

  1. Az egyenes kieséses szakaszba nem kerülő csapatok kiesnek a további versenyből.
  2. Az elődöntők vesztesei számára a III. hely eldöntéséért szóló mérkőzés megrendezéséről a lebonyolítást végző szervezők a helyszínen döntenek.

IV. számú Melléklet

A Győztes csapatok Díjazása

 

A győztes csapatok díjázása később kerül meghatározásra.

 

 

Hozzászólások
Új hozzászólás
Elküldés
Banner
Banner
Banner
Támogatóink