114 éves a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség

A Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség tagja

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: „MAGYARORSZÁG JÓ TANULÓJA − JÓ SPORTOLÓJA 2016”

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a „Magyarország jó tanulója − jó sportolója 2016” címmel azon tanulókat és hallgatókat kívánja kitüntetni, akik a 2015/2016. tanévben eredményes tanulmányi munkájuk mellett kimagasló sportteljesítményt nyújtottak.

A pályázat kiírásában közreműködő szervezetek:

Magyar Olimpiai Bizottság, Magyar Paralimpiai Bizottság, Nemzeti Versenysport Szövetség, Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség (Magyar Diáksport Szövetség, Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség), valamint a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete.

A pályázat célja:

 • az ifjúság ösztönzése

- az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra,
- a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére,
- fizikai aktivitásra, rendszeres és egészségfejlesztő testmozgásra;

 • a tehetségfelismerés, -gondozás és -kiválasztás, valamint az utánpótlás-nevelés célkitűzéseinek segítése;
 • az egészséges életmód népszerűsítése;
 • a becsületes játék, a fair-play szellemének ápolása;
 • a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése.


A pályázat díjazása:

A díjazottak a „Magyarország jó tanulója − jó sportolója 2016” címet elismerő miniszteri oklevelet kapnak a 2015/2016 tanévben elért eredményes tanulmányi munkájukért és kimagasló sportteljesítményükért.


A cím elnyerésére az alábbi három kategóriában nyújtható be pályázat:

 1. kategória: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos tanulója
 2. kategória: köznevelési intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő 9-13. évfolyamos tanulója
 3. kategória: felsőoktatási intézmény teljes idejű képzésben részt vevő (nappali tagozatos) hallgatója

A cím elnyerésére az a tanuló vagy hallgató pályázhat, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

 • A 2015/2016. tanévben valamely magyarországi köznevelési intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő 5-13. évfolyamos tanulója vagy felsőoktatási teljes idejű képzésben részt vevő (nappali tagozatos) intézmény hallgatója.
 • A 2015/2016. tanévben (2015. szeptember 1. és 2016. augusztus 31. között) a Pályázati útmutató 4.2 pontban hivatkozott sportágak valamelyikének a 4.3. pontban felsorolt hazai országos bajnokságán vagy/és nemzetközi versenyén 1−6. helyezést ért el.
 • A kettő tizedesjegy értékre történő kerekítéssel – I. és II. kategóriában a magatartás és szorgalom jegyek kivételével − számított tanulmányi átlaga elérte az alábbi eredményt:
  1. kategória: a 2015/2016. tanév végén legalább 4,80
  2. kategória: a 2015/2016. tanév végén legalább 4,70
  3. kategória: a 2015/2016. tanév I. és II. félév átlaga* legalább 4,00

*A keresztféléves képzésben részt vevő első/utolsó évfolyamos hallgató esetében egy félév átlaga számítandó.

A Pályázati felhívás és a Pályázati útmutató az alábbi weboldalakon érhető el:

A pályázati dokumentáció részei:

 • a pályázati portálon online kitöltött Pályázati adatlap,
 • a pályázati portálon feltöltött kötelező és további mellékletek.

A pályázat benyújtása:

A pályázat előzetes regisztrációt követően kizárólag elektronikus úton nyújtható be a pályázat hivatalos weboldalán, a http://kerdoiv.emmi.gov.hu/jotanulo/ portálon.

Benyújtási határidő: 2017. április 28. 8 óra.

A pályázatok elbírálása:

A pályázatokat az Értékelő Bizottság egységes szempontsor alapján értékeli. Csak a Magyar Olimpiai Bizottság által regisztrált olimpiai, a Nemzeti Versenysport Szövetség által regisztrált nem olimpiai sportági szakszövetségek, valamint a Magyar Paralimpiai Bizottság és a köztestületébe tartozó fogyatékosok országos sportszövetségei által képviselt sportágak, továbbá a Pályázati útmutatóban felsorolt versenyek eredményei vehetők figyelembe.
A pályázat díjazottjairól − az Értékelő Bizottság által felterjesztett javaslat alapján − az oktatásért felelős miniszter hoz döntést.


Értesítés a pályázat eredményéről:

A Pályázók a pályázat eredményéről a pályázati felületen értesülhetnek a döntést követő hét munkanapon belül. A díjazottak listája − oktatási intézményeik megjelölésével − közzétételre kerül a kormányzati portálon, az Oktatásért Felelős Államtitkárság vezető hírei között: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag


Díjátadás:

A „Magyarország jó tanulója − jó sportolója 2016” cím díjátadó ünnepsége 2017-ben kerül megrendezésre, amelyre a legmagasabb pontszámot elért díjazottak kapnak meghívást. A többi díjazott postai úton veheti át az oklevelet.A „Magyarország jó tanulója − jó sportolója 2016” cím díjátadó ünnepsége a 2016/2017. tanév végén kerül megrendezésre, amelyre a legmagasabb pontszámot elért díjazottak kapnak meghívást. A többi díjazott postai úton veheti át az elismerő oklevelet.


A pályázat részleteit a Pályázati útmutató tartalmazza.

További információ:

A pályázattal kapcsolatosan további információt Géczi Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelés-stratégiai referense nyújt a +36-1-795-4135 telefonszámon.
Hírkategóriák

LEGUTÓBBI BEJEGYZÉSEK

KORÁBBI BEJEGYZÉSEK
Banner
Banner
Banner
Támogatóink